1./14. január 2020

Juliánsky kalendár

OБРѢЗАНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. Василія Великаго, архіеп. Кесаріи Каппадокійскія.
Утр. ев. Ин (36) 10, 9-16. Литургія св. Василія Великаго.
2Тим (298) 4, 5-8. Мк (1) 1, 1-8. Кол (254) 2, 8-12. Лк (6) 2, 20-21, 40-52. Евр (318) 7, 26 – 8, 2. Лк (24) 6, 17-23.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Bohojavlenija. Prep. otec v v Sinaji i Raiti ubijennych.
Sv. ravnoap. Niny, prosvititeľnicy Gruzinskija.
Jev (333) 12, 25-26, 13, 22-25. Mk (43) 10, 2-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Obrezanie Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Na ôsmy deň od narodenia bolo Božské Dieťa prinesené do chrámu a obrezané v súlade so zákonom platným v Izraeli ešte od Abrahámových čias. Pri tejto príležitosti Mu dali meno Isus, ako to archanjel Gabriel zvestoval Presvätej Deve. Starozákonné obrezanie je predobrazom novozákonného krstu. Obrezanie dokazuje, že Christos na seba prijal telo ozajstné, ľudské a nie iba zdanlivé, ako to neskôr o Ňom učili heretici. Hospodin bol obrezaný aj preto, lebo chcel naplniť celý zákon, ktorý On sám dal ľuďom cez prorokov a praotcov. Naplniac tento predpis ho vo svojej Cirkvi zamenil svätým krstom: „Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení,“ (Gal 6, 15) hovorí apoštol. (V cirkevnej bohoslužobnej praxi tento sviatok nemá ani predprazdenstvo ani poprazdenstvo.)