19. december 2019/1. január 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Вонифатія​. Пр. Иліи Муромца. Пр. Амфилохія Почаевского.

Евр (312) 5,11 – 6, 8. Лк (104) 21, 5-7, 10-11, 20-24.

Novojuliánsky kalendár

OBRIZANIJE HOSPODNE. Sv. Vasilija Velikaho, archiep. Kesarii Kappadоkijskija.
Utr. Ev. Jn (36) 10, 9-16. Liturgija sv.Vasilija Velikaho.
2Tim (298) 4, 5-8. Mk (1) 1, 1-8. Kol (254) 2, 8-12. Lk (6) 2, 20-21, 40-52.
Jev (318) 7, 26 – 8, 2. Lk (24) 6, 17-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Vonifatij. Mučeníctvo za Christa činí z hriešnikov svätcov. Dokazuje to aj príklad svätého Bonifatija. Najprv bol sluhom u nejakej rozvratnej ženy Aglaidy v Ríme a mal s ňou nečistý a nezákonný vzťah. Obaja boli pohania. Raz si Aglaida zaželala mať doma ostatky mučeníka ako nejaký talizman, ktorý by ju chránil pred zlom. Poslala preto svojho sluhu do Ázie, aby jej našiel a kúpil to, čo si želala. Bonifatij zo sebou zobral niekoľko otrokov a dosť peňazí a pri lúčení s Aglaidou jej povedal: „Keď nebudem môcť nájsť nijakého mučeníka a keď ti, pani, prinesú moje za Christa umučené telo, prijmeš ho s úctou?“ Aglaida sa vysmiala a nazývala ho pijanom a hriešnikom. Takto sa rozlúčili. Príduc do Tarzu, Bonifatij videl mnoho kresťanov pri mučení: jedným boli odťaté nohy, druhým ruky, tretím boli vypichnuté oči, štvrtí boli na šibenici atď. Bonifatija to chytilo za srdce, pokajal sa za svoj hriešny život a zaplakal. I zvolal spomedzi kresťanských mučeníkov: „Aj ja som kresťan!“ Sudca ho teda zobral na mučenie, dal nariadenie, aby ho hrozne bičovali, potom mu naliali do úst žeravé olovo a keďže mu to neublížilo, mečom mu odsekli hlavu. Otroci zobrali jeho telo a preniesli ho do Ríma. Boží anjel, ktorý sa zjavil Aglaide jej povedal: „Prijmi toho, ktorý bol kedysi tvoj sluha a teraz je náš brat a služobník; on je strážcom tvojej duše a ochrancom tvojho života.“ Prekvapená Aglaida im vyšla oproti, prijala Bonifatijovo telo, postavila mu chrám a uložila doňho mučeníkove ostatky. Potom sa aj ona pokajala, celý svoj majetok rozdala chudobným, sama sa utiahla zo sveta a žila ešte 15 rokov v horkom pokání. Svätý Bonifatij strádal v roku 290.