1. /14. august 2020

Juliánsky kalendár

Начало Успенскаго поста. Происхожденіе честнаго Креста.
7 мч. Маккавейскихъ: ​матере​ ​Соломоніи​ и учителя ихъ ​Елеазара​. 1Кор (125) 1, 18-24. Ин (60) 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.
2Кор (169) 1, 12-20. Мф (91) 22, 23-33.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Uspenija. Pror. Micheja.
2Коr (169) 1, 12-20. Мt (91) 22, 23-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Vynášanie Čestného Kríža. Tento sviatok bol ustanovený po dohode medzi Grékmi a Rusmi v časoch gréckeho cisára Manuela a ruského kniežaťa Andreja, ako pamiatka súčasného víťazstva: Rusov nad Bulharmi a Grékov nad Saracénmi. V obidvoch týchto vojnách boli s armádou nosené kríže, z ktorých zažiarili nebeské lúče. Preto sa ustanovilo, aby sa 1. augusta vynášal z chrámu Svätej Sofie kríž, najprv uprostred chrámu a potom aj na ulice, kvôli úcte ľudí aj kvôli pamiatke divotvornej pomoci kríža v minulých vojnách. To však nebol obyčajný kríž, ale pravý úctyhodný Kríž, ktorý sa ochraňoval v chráme kráľovského dvora. 31. júla bol Čestný kríž prenášaný z cisárskeho dvora do chrámu Sv. Sofie a odtiaľ potom nesený po uliciach kvôli posväteniu zeme a vzduchu. Nakoniec bol 14. augusta znova vrátený do chrámu kráľovského dvora.