Prof. Peter Zubko o Užhorodskom rukopisnom Pseudozonári

Michalovce, 11. apríl 2019

V tomto pôstnom období, dňa 11. apríla 2019, sa na biskupskom úrade Michalovsko – košickej eparchie, stretlo duchovenstvo eparchie na čele s vladykom Jurajom pri ďalšom stretnutí postgraduálneho vzdelávania.
Prednášku na tému UŽHORODSKÝ RUKOPISNÝ PSEUDOZONAR viedol o. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. Vďaka nej sme tak mali možnosť nazrieť do minulosti našich predkov žijúcich na našom území v čase stredoveku, až do časov, keď sa vplyvom spoločenských a politických tlakov začala rodiť užhorodská cirkevná únia.
Prednáška sa niesla v skvelej duchovnej atmosfére. Na záver sme si popriali mnoho síl do zvyšku veľkého pôstu a osobnej duchovnej prípravy na sviatok sviatkov Christovho zmŕtvychvstania.

jer. Miloš Nikifor Surma