Pravoslávny byzantský spev na Horehroní

Podľa historických záznamov osídľovali od 15. storočia rusínski valasi i obce na Horehroní. V priebehu vekov síce asimilovali so Slovákmi, dodnes si však udržali pravoslávnu vieru alebo aspoň východný obrad ako gréckokatolíci. Pravoslávni veriaci v obciach Vernár, Telgárt a Šumiac si i napriek pohnutým udalostiam v roku 1968 udržali vieru svojich predkov dodnes.

V rámci 24. ročníka Festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu v Telgárte, ktorým organizátori vyjadrujú príslušnosť tejto obce k cirkevnoslovanskej bohoslužobnej tradícii, pricestovali na Horehronie i hostia zo Srbska, konkrétne Zbor školy cirkevného spevu sv. Jána Damašského z Nového Sadu, ktorý sa venuje byzantskej hudbe.

V piatok 13. júla 2018 tento zbor vystúpil v pravoslávnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vernári, kde ich privítal miestny duchovný správca prot. Jozef Nemčík spolu s veriacimi a starostom obce Ing. Vladimírom Ondrušom.

Pred samotným vystúpením povedal niekoľko slov o byzantskej hudbe a jej význame prot. Peter Soroka. Potom sa už prítomní mohli započúvať do viacerých skladieb v cirkevnoslovanskom jazyku, ako boli napr. Vzbránnoj Vojevódi, Bohoródice Dívo či dogmatik 1. hlasu. V závere koncertu starosta obce povedal: „Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nám prišli takýmito nápevmi zaspievať do našej obce. Nikdy predtým sme ich totiž nepočuli, a keď som tak počas vášho spevu zatvoril oči, akoby som sa preniesol do monastierov na Svätej Hore Athos v Grécku“. Prítomní boli spevom skutočne uchvátení a mnohým sa tisli slzy do očí. Ako následne povedal miestny arcidekan mitr. prot. Milan Gerka: „Možno povedať, že nejako podobne spievali i sv. Cyril a Metod, ktorí nám na Veľkú Moravu priniesli vieru. Čiže tento spev by nám mal byť blízky, aj keď sa dnes pod vplyvom Západu u nás spieva trochu inak“.

Účastníci koncertu byzantskej hudby si od zboristov vyžiadali ešte nejaké skladby navyše a potom im všetci prítomní zaspievali nádherné „Mnóhaja i blahája líta“.

Počas pohostenia v sále Obecného úradu zaspievali viacero ľudových piesní členovia miestneho folklórneho súboru a niekoľko národných piesní zaspievali i srbskí hostia.

V sobotu 14. júla 2018 sa účastníci festivalu stretli pri prameni rieky Hron neďaleko obce Telgárt. Odtiaľ sa spoločne vypravili na Kráľovú hoľu, ktorá je pri svojej nadmorskej výške 1946 m najvyššou v širokom okolí. Na samotnom vrchu bolo pomerne nepríjemné chladné a veterné počasie s hmlou, no ani tieto nepriaznivé podmienky nezabránili prítomným zaspievať si spoločne niekoľko slovenských a rusínskych piesní. Pochopiteľne nemohla chýbať ani známa pieseň Na Kráľovej holi, aj keď v nej spomínaný „zelený“ strom by ste tam hľadali márne. Hostia zo Srbska zaspievali národnú pieseň „Tamo daleko“ a po spoločnom „Mnóhaja líta“ všetci odchádzali napriek chladnému počasiu s hrejivým pocitom v srdci.

V popoludňajších hodinách sa konal koncert v telgártskom gréckokatolíckom chráme, kde speváci byzantských nápevov zo Srbska zožali obrovský úspech. Okrem nich sa tu s cirkevnými spevmi predstavili aj folklórne skupiny zo susedných obcí, východného a stredného Slovenska, z Ukrajiny, Moravy (spievali rusínsky) a Poľska.

V miestnom kultúrnom dome sa v ten istý deň v podvečer pravoslávny zbor zo Srbska predstavil viacerými skladbami. Medzi jednotlivými vystúpeniami dirigent jerodiakon Jerotej prítomným rozprával o byzantskom speve, jeho dejinách a spätosti s pravoslávnou teológiou. Okrem iného zdôraznil, že tento spev je jednohlasný s tzv. isonom, ktorý však nie je osobitným hlasom, ale iba spevom jedného tónu, ktorý ešte viac zdôrazňuje hlavný hlas. Ison prirovnal k zlatému pozadiu na ikone, ktoré iba zdôrazňuje toho, kto je na nej zobrazený. Vysvetlil tiež, že v kresťanskej Cirkvi sa od počiatku spievalo jedným hlasom, čo je zachytené i v cirkevných pravidlách. „Najväčšia možná harmónia bola hľadaná v hudobnom vyjadrení jednoty duše a tela. Ideálom ranokresťanského spevu bola jednohlasnosť alebo monofónia. Táto jednohlasnosť mala odrážať nebeskú bohoslužbu, pri ktorej anjelské mocnosti ospevujú Boha jedným hlasom.“

Nádherný víkend na Horehroní vyvrcholil v nedeľu 15. júla 2018 sv. liturgiou v bohoslužobných priestoroch Pravoslávnej cirkevnej obce v Telgárte, ktorú odslúžil prot. Peter Soroka z Osadného a byzantskými nápevmi ju antifónnym spôsobom (na dve strany oproti sebe) spievali hostia zo Srbska. V kázni duchovný prirovnal pravoslávnych Tergártčanov k uzdraveným slepcom z Evanjelia, ktorí vďaka Christovi začali vidieť telesnými očami – tunajší veriaci v nepravoslávnom prostredí sú tými, ktorí duchovnými očami vidia a poznajú pravú vieru. Povzbudil ich, aby tak, ako sú byzantské noty závislé jedna od druhej a samé osebe sa zaspievať nedajú, aby aj oni vo svojej obci prebývali v jednomyseľnosti a viere na ceste do Nebeského Kráľovstva. Na konci sv. liturgie hosťom podaroval v mene telgártskych veriacich ikonu sv. Rastislava, aby si pamätali, že na Slovensko prišli podporiť Pravoslávie a zaspievať nápevmi, ktoré sv. Cyril a Metod priniesli na Veľkú Moravu. Srbskí zboristi poďakovali za krásne prijatie a modlitebnú atmosféru a podarovali do tunajšieho chrámu ikonu sv. Sávu Srbského, ako to urobili aj v piatok po koncerte vo Vernári. Vyše 30 prítomných veriacich všetkých vekových kategórii zostalo po liturgii na príjemnom posedení s občerstvením a za spevu národných piesní.

Počas slávnostného obeda pre účinkujúcich festivalu za účasti gréckokatolíckeho bratislavského biskupa Petra Rusnáka a niekoľkých duchovných boli spievané ľudové piesne v rôznych jazykoch. Po jeho skončení zbory zo Srbska a z Ukrajiny vo voľnej prírode v Telgárte ešte dlho spievali cirkevné pravoslávne piesne.

Návšteva zboru zo Srbska na Horehroní mala pre tunajších pravoslávnych veriacich veľký význam a najmä sv. liturgia ich duchovne podporila v udržaní si svojej otcovskej viery. Aj samotný festival, ktorý sa tu konal už po dvadsiaty štvrtý raz, pripomína, že hoci sa tu schádzajú Slovania z rôznych končín, cirkevnoslovanský jazyk ich spája a v rozhovore s Bohom si dokonale rozumejú. Nech tento jazyk Boh ešte dlho zachováva medzi nami.

Záznam z koncertu v pravoslávnom chráme vo Vernári, 13.7.2018, prvá časť

Záznam z koncertu v pravoslávnom chráme vo Vernári, 13.7.2018, druhá časť

Zbor sv. Jána Damašského z Nového Sadu SRB spieva na Kráľovej holi spolu s ďalšími učastníkmi festivalu, 14.7.2018