Nedeľa Všetkých svätých v Krásnom Brode

23. júna 2019 – v 1. nedeľu po Päťdesiatnici, na ktorú pripadá sviatok Všetkých svätých – sa v Krásnom Brode neďaleko Medzilaboriec uskutočnili tradičné oslavy na počesť tamojšej ikony Presvätej Bohorodičky. Tradíciu týchto osláv každoročne podporujú miestni mládežníci, ktorí pešo putujú spolu s veriacimi a duchovnými z Medzilaboriec do Krásneho Brodu. Na tohtoročné oslavy do Krásneho Brodu prijal pozvanie i Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal. Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spolu s ním a okresným arcidekanom mitr. prot. Jánom Novákom, miestnym duchovným správcom mitr. prot. Vladislavom Keretsmanom a ďalšími duchovnými i množstvom veriacich odslúžili slávnostnú sv. liturgiu.
V slávnostnej homílii vladyka Rastislav povedal: „Prvou medzi Všetkými svätými je Tá, ktorá je zobrazená na nespočetných divotvorných ikonách, ku ktorým patrí i tá vaša, Krásnobrodská – Presvätá Bohorodička. S ikonou Krásnobrodskej Bohorodičky sa spája legenda o zázračnom uzdravení chudobného slepca, ktorý našiel túto ikonu a Presvätá Bohorodička, na nej zobrazená, mu vrátila telesný zrak. Slepota môže byť dvojaká. Slepé môže byť telo, ale slepá môže byť i duša. Akokoľvek strašná sa nám zdá byť telesná slepota, omnoho horšia je slepota duševná. Prečo? Pretože kým človek slepý telesne riskuje, že si poraní svoje telo, duchovný slepec riskuje, že zahubí vlastnú dušu. Čo vlastne je duševná slepota? Je to stav, kedy človek nevidí seba samého – nevidí seba samého takým, akým naozaj je. A akými naozaj sme? Duševne doráňanými, dokaličenými hriechmi a vášňami. Častokrát sa zvykneme porovnávať so svojimi blížnymi a z tohto porovnania nám vychádza, že nie sme na tom „až tak zle”. Skúsme sa však porovnať s Presvätou Bohorodičkou a nespočetným zástupom svätých. Až vtedy si uvedomíme, aká úbohá je naša duša a začneme volať k Bohu slovami: „Hóspodi, iscilí nás ot bezčíslennych nedúhov nášich, rán a jázv”, ktoré nosíme nielen na svojom tele, ale i na našej duši…
Chcem zaželať nám všetkým, ktorí sme sa tu dnes zišli, hojnú Božiu blahodať. Nech Hospodin každému človekovi – i tomu, ktorý v Neho verí a ktorý Ho hľadá, i tomu, čo si myslí, že Boha nepotrebuje – zošle blahodať vidieť seba samého takým, akým naozaj je. Nech bude uzdravená naša duševná slepota. Pretože od uzdravenia našej duševnej slepoty závisí naše duchovné i telesné zdravie i konečné spasenie. Na „úzkej a tŕnistej ceste”, po ktorej máme kráčať, sa nespoliehajme na vlastné sily – svoje oči upierajme vždy na Christa Spasiteľa a prosme o záštitu Jeho Prečistú Matku a ten nespočetný zástup svätých, ktorých On daroval Svojej Cirkvi. Pre ich modlitby nech nás všetkých uzná Hospodin za hodných vstúpiť do Jeho Kráľovstva”, dodal na záver vladyka.
V závere sv. liturgie po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove