Nedeľa Všetkých Svätých – sviatok ikony Presvätej Bohorodičky Krásnobrodskej

Tohtoročnú Nedeľu Všetkých Svätých 3. júna 2018 oslávil Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav spoločne s veriacimi Pravoslávnej cirkevnej obce Krásny Brod, ktorí si v ten istý deň pripomínajú i sviatok Presvätej Bohorodičky Krásnobrodskej, kópia divotvornej ikony Ktorej sa nachádza v miestnom chráme. Sv. liturgiu, na ktorej sa zúčastnili veriaci z blízkeho i širokého okolia, spolu s vladykom slúžili: okresný arcidekan mitr. prot. Ján Novák, miestny duchovný správca mitr. prot. Vladislav Keretsman, hosť z Ukrajiny mitr. prot. Alexander Jurina, mitr. prot. Michal Hrustič, prot. Miroslav Pirchala, prot. Alexander Zalevský, jer. Jozef Balberčák, jer. Miroslav Pavlenko, jer. Miroslav Guba a archidiakon Maxim (Durila). Prítomný bol i mitr. prot. Michal Bega. V rámci svojej návštevy vladyka zároveň vykonal postrih na čteca a chirotesiu na hypodiakona brata Milana Libaka, ktorý v Krásnom Brode dlhoročne vedie bohoslužobný spev.
„V dnešný deň si pravoslávna Cirkev pripomína sviatok Všetkých svätých. Práve prečítané sviatočné Evanjelium je duchovne veľmi krásne, ale ľudsky tak trocha strašné. Všetkým nám pripomenulo slová, ktoré povedal Christos Svojim učeníkom: „Každého, kto Mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám aj Ja pred Svojím nebeským Otcom. Toho však, kto by Ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj Ja pred Svojím nebeským Otcom. Ktokoľvek miluje otca alebo matku viac ako Mňa, nie je Ma hoden. Ani ten, kto miluje syna alebo dcéru viac ako Mňa, nie je Ma hoden” (Mt 10, 32-33, 37). Keď sme úprimní ľudia, mali by sme si uznať, že asi nevieme milovať Christa viac ako svoje deti. Rovnako asi nevieme milovať viac Christa ako svojich rodičov, a dokonca neviem, či dokážeme viac milovať Christa ako svoj majetok. Z tohto pohľadu sa Christove slová zdajú byť strašné, veď jasne povedal, že ktokoľvek miluje pozemské veci viac ako Jeho, nie je Ho hoden. Aký je teda pravý zmysel Jeho slov? To, čo povedal, samozrejme neznamená, že by sme nemali mať radi svoje deti, svojich rodičov alebo svoj majetok, to vôbec nie. Christos i Cirkev nám kážu starať sa o svoju rodinu a pracovať, ale viac ako to všetko máme milovať Christa,” povedal v kázni o. Miroslav Guba.
Po skončení sv. liturgie sa miestny duchovný správca o. Vladislav Keretsman poďakoval vladykovi za návštevu ich cirkevnej obce a následne sa k prítomným prihovoril i vladyka Rastislav:
„Dnešný sviatok Všetkých svätých je predovšetkým sviatkom Presvätej Bohorodičky, lebo keď si pripomíname Všetkých svätých, Ona je prvá medzi nimi, ona je ich Korunou – diadémom. Nie náhodou naša miestna Cirkev a vaša cirkevná obec v Nedeľu všetkých svätých oslavuje i sviatok ikony Presvätej Bohorodičky Krásnobrodskej. Nespočetné množstvo svätých oslávilo Boha svojím životom, pochádzajúc z rôznych krajov, miest a vrstiev ľudskej spoločnosti, žijúc v rozličných dobách a vedúc duchovný zápas najrozmanitejším spôsobom – nikto však nebol, nie je ani nebude ako Ona. Jej požehnanie a modlitebnú ochranu by som chcel zaželať nielen Krásnobrodčanom a medzilaboreckému kraju, o ktorých spievame vo sviatočnom tropári a kondáku Krásnobrodskej ikony, ale z úprimného srdca celému svetu. Mnohí z vás navštívili Počajevskú Lávru na Ukrajine, kde mohli na vlastné oči vidieť, s akou úctou a láskou sa tamojší pravoslávni veriaci správajú k divotvorným ikonám a svätým ostatkom. Kiež by aj nám Christos na príhovor Svojej Prečistej Matky daroval podobnú úctu a lásku” dodal na záver vladyka.
Po pomazaní veriacich požehnaným olejom sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove