Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24.6./7.7.

Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a Alžbety. Už jeho počatie a narodenie bolo neobyčajné. Jeho otec prvokňaz Zachariáš a matka Alžbeta boli dlhé roky bezdetní. Už v starom veku ani nedúfali, že môžu mať dieťa, tak sa s tým zmierili. Pri vykonávaní bohoslužby v jeruzalemskom chráme sa stala neobyčajná udalosť, Zachariášovi sa zjavil anjel a zvestoval mu, že jeho modlitba je Bohom vyslyšaná a že jeho manželka mu porodí syna, ktorému dá meno Ján – v preklade Božia milosť.

Povedal mu, že bude na radosť mnohým, bude veľký pred Bohom a Duchom Svätým bude naplnený ešte v útrobe svojej matky. On mnohých zo synov izraelských má obrátiť k Bohu, lebo predíde pred Ním v moci Eliášovej.

Zachariáš týmto slovám neuveril, chcel od anjela nejaké znamenie. Oponoval, že už je starý a aj  jeho manželka, tak predsa nemôžu mať dieťa. Anjel mu riekol, že je archanjel Gabriel a je poslaný od Boha, aby mu to zvestoval. Pretože zapochyboval o pravdivosti jeho slov a chce znamenie, tak bude nemý kým sa proroctvo nenaplní a dieťa sa nenarodí.

Keď sa Zachariáš vrátil domov do Chebronu, jeho manželka za nejaký čas naozaj počala a tajila to päť mesiacov. V tej dobe počala aj Mária, matka Božia po šiestich mesiacoch po tejto udalosti a prišla na návštevu k Alžbete a pri zvítaní sa počula Alžbeta ako sa jej dieťa v útrobe zaradovalo pri stretnutí s Mesiášom. Tak sa naplnilo ďalšie proroctvo vyrieknuté anjelom o stretnutí sa dieťaťa so samotným Bohom, že bude naplnený Duchom Svätým v útrobe svojej matky.

Pri jeho samotnom narodení bola tiež neobyčajná udalosť. Po narodení mu chceli dať meno Zachariáš po otcovi, pýtali sa otca na meno, podali mu kúsok dosky, na ktorú napísal, že meno dieťaťa bude Ján, a vtedy sa stal zázrak, lebo sa mu otvorili ústa a začal velebiť Boha.

Rodičia mali veľmi veľkú radosť z narodenia svojho syna, boli veľmi vďační Bohu za tento veľký dar v ich starom veku, nerozmýšľali ani o tom, ako dieťa vychovajú vo svojom starom veku, ale boli vďační Bohu, že aj na nich spočinula Božia milosť. V ich dobe ľudia bezdetných považovali za ľudí hriešnych. Ani sami rodičia si neuvedomovali, že aké dieťa priviedli na svet.

Po narodení Isusa Christa Herodes dal pozabíjať všetky deti do dvoch rokov v Betleheme a jeho okolí, tak matka Alžbeta zobrala dieťa a utekala s ním do hôr, kde príroda ukryla dieťa s matkou a takto dieťa zachránila od smrti. Prvokňaz Zachariáš bol zabitý vojakmi v  jeruzalemskom chráme.

Dieťa žilo na púšti až do tridsiatich rokov, kedy sa naplnilo ďalšie proroctvo od archanjela Gabriela, že príde hlas z púšte, ktorý bude vyzývať ľudí, aby sa pokajali, lebo sa približuje Kráľovstvo nebeské. Život sv. Jána sa už od narodenia spájal so životom Isusa Christa.

On bol ten, ktorý mal pripraviť cestu pred Spasiteľom. Preto v tento deň slávi naša Cirkev narodenie sv. Jána ako predchodcu pred Christom, proroka, ktorý zvestoval príchod Christa, pripravoval národ na tento príchod a krstil samotného Christa. Podľa Christových slov je najväčší medzi narodenými zo ženy.

Zato mu patrí česť a sláva na veky vekov. Amen.

 

Mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský