Ministerka kultúry SR v prešovskej katedrále 6.1.2020

Fotoreportáž z návštevy ministerky kultúry SR Ľubice Lašákovej v pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove počas Veľkého povečeria v predvečer sviatku Narodenia Isusa Christa, 6 januára 2020.