Medzinárodný festival pravoslávnej kultúry a národného umenia „Tradície Svätej Rusi“

V dňoch 11. – 13. mája 2018  v dedine Vjatskij Posad Orlovskej oblasti v Rusku  sa organizoval 1. medzinárodný festival  pravoslávnej kultúry a tradičného remesla „Tradície Svätej Rusi.“ Festival organizovalo miestne Duchovno – pravoslávne kultúrne centrum, s požehnaním Jeho Svätosti Kirilla,  patriarchu moskovského a celej Rusi, a schiarchimandritu Iliju (Nozdrina), duchovníka Jeho Svätosti.

S blahoslovením predstaviteľa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku archimandritu Serafíma (Šemjatovského) sa na tomto podujatí zúčastnil tajomník Zastupiteľstva našej Cirkvi v Moskve, jeromonach Alexander (Haluška).

12. mája svätú Liturgiu slúžili preosvietený Ján, biskup domodedovský, a preosvietený Alexij, biskup mcenský. Spolu s nimi slúžili schiarchimandrita Ilij (Nozdrin), klerici hostia a predstavitelia z Grécka, Srbska, Slovenska, Sýrie, Bieloruska, Ukrajiny a iných krajín. Na Liturgii boli prítomní aj vysokopostavení hostia štátnej správy a regionálnych orgánov.

Pozvaní hostia sa tiež zúčastnili na festivale a večer slúžili spolu s preosvieteným vladykom Jánom vsenočné bdenie pred nedeľným dňom.

V nedeľu 13. mája 2018 v chráme Sritenija Hospodňa v dedine Vjatskij Posad slúžil svätú Liturgiu biskup domodedovský Ján spolu s duchovenstvom zo zahraničia a miestnym klérom. Sviatočnú kázeň predniesol jeromonach Alexander (Haluška).

 

Jeromonach Alexander (Haluška),

tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi

v českých krajinách a na Slovensku v Moskve