Kňazská chirotónia o. Mareka Baloga

“Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma” Mk 8, 34 /kňazské motto novopresbytera Mareka/

MICHALOVCE, 29. december 2019. V nedeľu po sviatku Narodenia Hospodina nášho Isusa Christa, sa v michalovskom pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda zišlo množstvo veriaceho národa, s duchovnými a naším archijerejom, vladykom Jurajom, aby spolu ako spoločenstvo Cirkvi, prijali do radov duchovenstva Michalovsko – košickej eparchie nového robotníka Hospodinovej vinice. V tento deň, pri sv. liturgii, prijal kňazskú chirotóniu (svätenie) o. diakon Marek Balog, ktorý pôsobí ako profesionálny vojak a teraz už aj duchovný mierovej misie na Cypre. Aj touto cestou o. Marekovi, jeho manželke presbytere Renáte, ich blízkym, prajeme na novej ceste kňazskej rodiny, na ktorú vkročili, hojnosť Božích milostí – NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

Fotografie Martiny Tomkovej tu: