Jubileá kyjevského metropolitu Onufrija

Jeho Blaženosť Onufrij, metropolita kyjevský a celej Ukrajiny, oslávil na sviatok svojho nebeského ochrancu prepodobného Onufrija Veľkého, 25. júna 2019, svoje 75. narodeniny a 5. výročie od intronizácie na starobylú kyjevskú katedru, slúžením svätej Liturgie v  v Uspenskom chráme Kyjevo-pečerskej lávry – starobylej kolísky mníšstva a duchovnosti.

Pri tejto príležitosti s Jeho Blaženosťou slúžili mnohí archijereji Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a početné duchovenstvo. Na Liturgii sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia viacerých miestnych pravoslávnych Cirkví, konkrétne: Alexandrijského patriarchátu, Jeruzalemského patriarchátu, Ruskej pravoslávnej cirkvi, Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, Rumunskej pravoslávnej cirkvi, Bulharskej pravoslávnej cirkvi, Cyperskej pravoslávnej cirkvi, Poľskej pravoslávnej cirkvi a Pravoslávnej cirkvi v Amerike.

Našu miestnu pravoslávnu cirkev zastupoval Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín, ktorý v mene Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, udelil metropolitovi Onufrijovi rád sv. Rastislava prvého stupňa.

Na Malom vchode vladyka Onufrij povýšil niekoľkých episkopov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi do hodnosti metropolitu a archiepiskopa.

Po prečítaní Evanjelia predniesol metropolita kyjevský a celej Ukrajiny kázeň o podvižníctve prepodobného Onufrija Veľkého.

V mene kléru a veriacich Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi pozdravil blaženého metropolitu Onufrija odesský a izmaelský metropolita Agafangel a udelil mu vysoké vyznamenanie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi – rád svätého a blahoverného kniežaťa Vladimíra Veľkého.

Aj predstavitelia jednotlivých miestnych Cirkví vyznamenali vladyka Onufrija svojimi rádmi, obdarovali ho rôznymi darmi a prečítali pozdravné listy svojich hlavných predstaviteľov.

Počas bohoslužby spieval okrem zborov Kyjevo-pečerskej lávry aj zbor zo Srbska.