Druhá nedeľa Veľkého pôstu – sv. Grigorija Palamu

– Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život (Pr 4, 23)

Keď si v sebe v prvú nedeľu Veľkého pôstu utvrdil poznanie, že tvoje srdce patrí tvojmu Bohu a Otcovi a rázne si sa rozhodol, že Mu ho dáš, tak sa v tejto druhej nedeli nauč brániť svoje srdce. Nauč sa chrabrému boju za nepoškvrnenosť a čistotu svojho srdca, aby si ho mohol ponúknuť ako protidar Tomu, kto ti ho daroval.

Osvetli svoje srdce vierou, posilni ho nádejou, zahrej ho láskou, pookiadzaj ho modlitbou, umy ho slzami, nakŕm ho Christovou krvou a drž ho pozdvihnuté k nebu ako zapálenú lampadu. Iba tak sa pokojne dočkáš prechodu z tohto pozemského sveta do sveta nebeského, bez hriešnych úškľabkov a hryzenia svedomia. Preto si v túto druhú nedeľu Veľkého pôstu často opakuj otcovu radu: Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.

Sv. Grigorij Palama, archiepiskop solúnsky (14./27.11.)

Grigorijov otec bol významným funkcionárom na dvore cisára Andronika II. Paleologa. Keď nadaný Grigorij ukončil svetské štúdiá, nechcel ísť do služby na cisársky dvor, ale utiahol sa na Svätú Horu a prijal mníšstvo. Podvizal sa vo Vatopede a v Lavre.

Sv. Grigorij Palama sa mnohému naučil cez nebeské zjavenia. Keď strávil tri roky v tichu v kélii Sv. Lavry, bolo potrebné už ísť medzi ľudí a byť užitočný svojím nazbieraným poznaním a skúsenosťami. To mu Boh oznámil cez jedno výnimočné videnie. Jedného dňa akoby v polosne videl Grigorij samého seba ako drží v rukách plný sud mlieka, ale taký plný, že sa až prelieval. Postupne sa však mlieko premenilo na víno, ktoré sa taktiež prelievalo cez okraj suda a zmáčalo jeho ruky a oblečenie. Vtedy sa mu zjavil svetlý mládenec a povedal mu: „Prečo by si nedal z toho skvelého nápoja aj iným, keď sa ti z nepozornosti aj tak rozlieva? Alebo vari nevieš, že je to dar Božej blahodate?“ Nato Grigorij odpovedal: „Ale keď v dnešnom čase niet nikoho, kto by pociťoval potrebu takéhoto nápoja – komu ho mám dať?“ Mládenec mu odpovedal, že aj keby nebolo nikoho smädného po takom pití, je povinný splatiť svoj dlh a nepremárniť Boží dar. Mlieko sv. Grigorij vyložil ako obyčajné učenie národným masám o morálnom živote a správaní; a víno vysvetlil ako učenie dogmatického charakteru. – Inokedy sa Grigorij zatvoril do monastiera a písal tu svoje „Princípy Pravoslávia.“ V predvečer dňa sv. Antonija Veľkého ho mnísi zavolali na bdenie, ale on zostal pri svojej práci v kélii. Všetci bratia odišli do chrámu. Odrazu sa mu zjavil sv. Antonij a povedal: „Samota je dobrá a dokonalá, ale niekedy je nevyhnutné aj spoločenstvo s bratmi.“ Presvedčený týmto zjavením Grigorij okamžite odišiel do chrámu, na radosť všetkých mníchov.
Viedol boj s heretikom Varlaamom a nakoniec ho aj vyhral. Za solúnskeho metropolitu bol vysvätený v roku 1347. Preslávil sa ako podvižník, ako bohoslov, ako hierarcha aj ako divotvorca. Striedavo sa mu zjavovali: Presvätá Bohorodička, sv. Ján Bohoslov, sv. Dimitrij, sv. Antonij Veľký, sv. Zlatoústy a Boží anjeli. Solúnsku cirkev spravoval 13 rokov, z toho jeden rok strávil vo vyhnanstve pri Saracénoch v Ázii. Zosnul pokojne v roku 1360 a presídlil sa do Christovho kráľovstva. Jeho ostatky spočívajú v Solúne, kde sa aj nachádza krásny chrám zasvätený jeho menu.

Sv. Nikolaj Velimirovič