Chrámovy sviatok vo vysídlenej obci Ruské

Do vysídlenej obce v Ruskom sa každoročne schádzajú jej bývalí obyvatelia, aby oslávili sviatok svojho zbúraného chrámu. Po 30 rokoch od vysídlenia dnes na jeho mieste stojí provizórny drevený chrám, ktorý bude v krátkom čase dokončený a posvätený. V nedeľu 22. septembra 2019 v ňom slúžili svätú Liturgiu sninský duchovný prot. Igor Kerekanič, stakčínsky duchovný prot. Ján Gliganič a osadňanský duchovný prot. Peter Soroka za účasti niekoľkých stoviek veriacich. Pozrite si fotoreportáž zo slávnosti autora Miroslava Staška.