Chrámový sviatok v Hostoviciach

Dňa 20.10.2019 sa konal chrámový sviatok na počesť Pokrova Presvätej Bohorodičky v pravoslávnom chráme v obci Hostovice (okr. Snina). V poradí len 12. chrámový sviatok v jeho histórii patril medzi najkrašie a najradostnejšie aké sa tu konali možno aj z toho dôvodu, že sa na ňom zúčastnilo najviac duchovných. Okrem duchovného správcu PCO Hostovice, prot. Petra Soroku pozvanie prijali aj prot. Sergej Cuper (PCO Driečna a Suchá), prot. Vasile Constantin Schirta (PCO Zbudská Belá a Valentovce), prot. Marek Gocko (PCO Komańcza, Poľská pravoslávna cirkev) a jeromonach Alexander (Haluška), tajomník Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Moskve (Rusko).

Práve posledný menovaný sa niekoľkým desiatkám prítomných veriacich z Hostovíc, ale aj z okolitých aj vzdialenejších obcí a miest, ako aj veriacich z poľskej Komańcze, prihovoril v kázni. Veriacim vysvetlil význam čítaného Evanjelia o tom, ako apoštoli počúvli Christa, aby aj po prebdenej noci opäť vyrazili na lov rýb do hlbiny. Zamyslel sa nad slovom “hlbina”, ktoré má v duchovnom živote kresťana znamenať hlbšie uvažovanie nad Bohom a svojim spasením, aby sme neboli vlažní, ale vo všetkom, čo sa týka zbožnosti poctiví a dôslední.

V závere sv. Liturgie miestny duchovný poďakoval prítomným za ich námahu prísť do Hostovíc a prítomnému starostovi obce Ing. Petrovi Čopákovi a poslancom obecného zastupiteľstva za finančný príspevok od obce pre potreby PCO Hostovice.

Po pomazaní sv. olejom a obchôdzke okolo chrámu sa prítomní stretli aj pri menšom pohostení pri chráme a v rozhovoroch strávili príjemné chvíle.