Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici – fotoreportáž

NIŽNÁ RYBNICA, 18. august 2019 – Archijerejská sv. liturgia v pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici s obchodom okolo chrámu, modlitbami za živých i zosnulých našej eparchie i už tradičným posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

Zdroj: https://www.facebook.com/mkpe.v.michalovciach