Archijerejská liturgia v Čukalovciach

Do pravoslávneho chrámu v Čukalovciach prišiel 3. novembra 2019 vladyka prvýkrát od jeho posviacky v roku 1993. Zároveň spolu s ďalšími duchovnými a veriacimi oslávil okrúhle životné jubileum tunajšieho duchovného správcu prot. Mariána Kovaľa, ktorý bol vyznamenaný právom nosenia kríza s ozdobami.

Veriaci PCO Čukalovce mali 3. novembra veľmi významný a vzácny deň. Od posviacky chrámu, ktorá bola v roku 1993, teda 26 rokov, navštívil cirkevnú obec Čukalovce Jeho Blaženosť vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska. Vladyka Rastislav navštívil Čukalovce aj pri príležitosti životného jubilea duchovného správcu prot. Mgr. Mariána Kovaľa, ktorý sa 1. novembra dožil krásnych 40. narodenín.

Spolu s vladykom Rastislavom sv. archijerejskú Liturgiu slúžili miestny duchovný o. Marián Kovaľ, prot. Mgr. Ján Gliganič, CSc., správca PCO Stakčín, prot. ThDr. Peter Soroka, PhD., správca cirkevných obcí Hostovice, Osadné a Parihuzovce. Neskôr sa k nim pripojil prot. Mgr. Alexander Zalevskyj, správca PCO Medzilaborce. Vladyka Rastislav sa v kázni prihovoril krásnymi otcovskými slovami, v ktorých zdôraznil, aké dôležité je chodiť do chrámu. Je to miesto, kde môžeme kedykoľvek prísť a priniesť Bohu svoje prosby, zdôveriť sa so svojimi starosťami a problémami. Taktiež poďakoval otcovi Mariánovi za to, že spravuje tri cirkevné obce, že aj tretiu cirkevnú obec, ktorá mu bola pridelená, prijal s pokorou a láskou. Stará sa o všetkých svojich veriacich rovnako. Pre otca Mariána to bol o to významnejší deň, pretože ho vladyka Rastislav vyznamenal právom nosenia kríža s ozdobami. Tento okamih sv. liturgie bol veľmi dojímavý a pre otca Mariána nezabudnuteľný.

Na konci liturgie zablahoželali otcovi Mariánovi aj veriaci Čukaloviec a poďakovali sa svojimi darmi za jeho službu na cirkevnej obci.

Vladyka Rastislav bol veľmi rád, že mohol zavítať do svojho rodiska. Pretože, ako sám hovoril, jeho rodiskom sú Čukalovce, Parihuzovce, Hostovice, Osadné, ale aj Snina. Mrzí ho, že nemôže navštevovať svoj rodný kraj častejšie, pretože jeho pracovné povinnosti to nedovoľujú.

Na sv. Liturgii sa zúčastnili aj veriaci z Hostovíc, Osadného, Parihuzoviec a Sniny.

Mgr. Mária Kovaľová