Americko-kanadský metropolita Tichon bol hosťom patriarchu Bartolomeja v Kapadókii

V nedeľu Všetkých svätých, 23. júna 2019, slúžil ekumenický patriarcha Bartolomej sv. Liturgiu spolu s hlavným predstaviteľom Pravoslávnej cirkvi v Amerike, metropolitom Tichonom. Liturgia sa konala v Derejamanle v Kapadókii (dnešné Turecko) v čase každoročného poklonenia sa kapadóckym svätyniam. 

V sprievode metropolitu Tichona sa nachádzalo viacero duchovných tejto miestnej Cirkvi. Na konci sv. Liturgie vyjadril patriarcha Bartolomej metropolitovi Tichonovi svoje priateľstvo a poďakovanie za návštevu.

V odpovedi metropolita Tichon okrem iného povedal: „Prichádzam z Ameriky, krajiny slobody, úrody a nádeje. Do tejto krajiny ušli mnohí z Anadalie a emigrovali do nej mnohí z východnej Európy, Blízkeho východu aj z ďalších miest, kde bolo ťažké ďalej žiť. Ale aj v Amerike sú ťažkosti, a preto v rade archijerejov hľadáme riešenia, aby všetci pravoslávni v našej krajine mohli pevne a spoločne svedčiť o Christovi a Jeho svätej Cirkvi. Aby tak robili podobajúc sa na veľkých svätcov, ktorých aj dnes oslavujeme a naplňujúc snahu, ktorú ste aj Vy, Vaša Svätosť, pomenovali, že my všetci potrebujeme „vystupovať mimo toho, čo je moje a tvoje a smerovať k tomu, čo je naše.“ Práve cieľom všetkých pravoslávnych je, aby obišli moje a tvoje a snažili sa o naše, a to naše je Isus Christos.“

Zdroj: Orthodoxie.com