Srbská pravoslávna cirkev

Jeho Svätosť
IRINEJ
arcibiskup pečský,           metropolita belehradsko-                       karlovický,            patriarcha srbský 
www.spc.rs

 

Späť