9./22. september 2020

Juliánsky kalendár

Св. прав. Іоакима и Анны, родителей Пресвятыя Богородицы. Мч. Севиріана. Св. Отецъ III. Вселенскaго Собора. Св. Ѳеодосія, архіеп. Черниговскаго.

Гал (212) 5, 11-21. Мк (28) 7, 5-16.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Foki, ep. Sinopijskaho. Pror. Jony. 26 prmč. Zografskich.
Gal (212) 5, 11-21. Mk (28) 7, 5-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Joachim a Anna. Sv. Joachim bol synom Barpafila z Júdovho kmeňa, potomkom kráľa Dávida. Anna bola dcérou kňaza Mátana z kmeňa Léviho, ako aj veľkňaz Áron. Tento Mátan mal 3 dcéry: Máriu, Soviu a Annu. Mária sa vydala do Betlehemu a porodila Salome; Sovia sa vydala tiež do Betlehemu a porodila Alžbetu, matku sv. Jána Krstiteľa; a Anna sa vydala do Nazaretu za Joachima a v starobe porodila Presvätú Bohorodičku Máriu. 50 rokov žili Joachim a Anna v manželstve a boli neplodní. Žili zbožne, ticho a z celého svojho príjmu pre seba používali len jednu tretinu, druhú rozdávali chudobným a tretiu darovali na chrám. Aj tak boli dostatočne majetní. Jedného dňa, keď už boli starí, odišli do Jeruzalema, aby priniesli Bohu obetu. Veľkňaz Isachar ich ponížil hovoriac Joachimovi: „Nie si hodný, aby bol z tvojich rúk prijatý dar, lebo si bezdetný.“ Tak aj ostatní, ktorí deti mali, odstrkovali Joachima za seba ako nehodného. Tieto dve staré duše to veľmi zarmútilo, takže sa domov vrátili s veľkým zármutkom. Vtedy sa obaja oddali modlitbe k Bohu, aby sa aj im stal zázrak, ako kedysi Abrahámovi a Sáre, a daroval im jedno dieťa ako útechu v starobe. Boh im poslal svojho anjela, ktorý im zvestoval narodenie: „…preblahoslovenej dcéry, ktorou budú požehnané všetky národy na zemi a cez ktorú príde spasenie sveta“. A Anna hneď počala a v 9. mesiaci porodila Presvätú Devu Máriu. Svätý Joachim žil na zemi 80 a sv. Anna 79 rokov, kým odišli k Hospodinovi.