9./22. november 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 24-я. Гласъ 7.

Мч. Онисифора и Порфирія. Пр. Матроны. Пр. Іоанна Колова. Св. Нектарія, еп. Пентапольскaго. Иконы Божія Матере Скоропослушницы.

Утр. ев. 2 Мк (70) 16, 1-8. Еф (221) 2, 14-22. Лк (39) 8, 41-56.

Novojuliánsky kalendár

24. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 7.
Ap. Filimona i druhich. Mč. Cecilii, Valeriana, Tivurtija i Maksima.
Utr. Ev. 2 Мk (70) 16, 1-8. Ef (221) 2, 14-22. Lk (39) 8, 41-56.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Onisifor a Porfýrij. Títo dvaja skvelí muži boli mučení za meno Christovo v časoch cisára Diokleciána. Boli veľmi bití a potom pečení na železnej mreži a nakoniec ich priviazali о chvosty koní а ťahali ich po kameňoch a tŕní. Tak boli roztrhaní na kusy a oddali svoje sväté duše Bohu. Ich ostatky sú pochované v Pentapolise.