9./22. mája 2020

Juliánsky kalendár

Прор. Исаіи. Мч. Христофора. Перенесеніе мощей св. Николая чудотворца.

Дѣян (36) 15, 5-34. Ин (37) 10, 17-28.
Св. Николаю: Евр (335) 13, 17-21. Лк (24) 6, 17-23.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Vasiliska Kоmanskaho. Sv. Joanna – Vladimira Serbskaho. Sv. Otcev II. Vselenskaho Sobora.

Dij (36) 15, 5-34. Jn (37) 10, 17-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Isaija (Izaiáš). Tento veľký prorok bol z kráľovského rodu. Narodil sa v Jeruzaleme otcovi Amosovi, bratovi judského kráľa Amasiju. Podľa veľkej Božej blahodate, ktorá v ňom bola, sa Izaiáš udôstojil videnia Hospodina Sabaotha na nebeskom tróne, v obkolesení šesťkrídlych serafínov, ktorí neprestajne spievajú: „Svjat, Svjat, Svjat, Hospoď Savaot.“ Izaiáš prorokoval mnoho vecí jednotlivcom, aj celým národom. Raz chodil tri dni úplne nahý po uliciach Jeruzalema prorokujúc blízke dobytie tohto mesta vojskom asýrskeho kráľa Senacherima a napomínajúc kráľa a národných pohlavárov, aby sa nespoliehali na pomoc Egypťanov a Etiópčanov, lebo aj títo budú onedlho pokorení tým istým kráľom Senacherimom, ale nech sa nádejajú na pomoc Boha Vševyšného. A toto proroctvo, ako aj všetky ostatné sa doslovne naplnili. Avšak jeho najdôležitejšie proroctvá boli o Božom vtelení, o počatí Presvätej Devy, o Jánovi Predchodcovi a o mnohých udalostiach z Christovho života. Tento prozorlivý muž za čistotu svojho srdca a za horlivosť za Boha prijal zhora ešte aj dar divotvorstva. Keď obkľúčený Jeruzalem trpel smädom, on sa pomodlil k Bohu a voda vytiekla spod hory Sion. Táto voda bola nazvaná Siloam (poslaná); a k tejto vode neskôr poslal Hospodin slepca od narodenia, aby sa v nej umyl a on začal vidieť. V časoch kráľa Manasiju, keď Izaiáš hromžil proti pohanským obyčajom kráľa a pohlavárov, prirovnávajúc vtedajšie pokolenie k Sodome a Gomore, povstal proti tomuto veľkému prorokovi ich hnev, a tak ho chytili, vyviedli von z Jeruzalema a rozrezali ho pílou. Žil a prorokoval 700 rokov pred Christom.