9./22. júl 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Панкратія, еп. Тавроменійскаго. Свмч. Кирилла, еп. Гортинскaго.

1Кор (137) 7, 12-24. Мф (60) 14, 35 – 15, 11.

Novojuliánsky kalendár

Sv. ravnoap. Mariji Magdaliny. Prenesenie mоščej svmč. Fоki, ep. Sinоpijskaho.

1Кор (137) 7, 12-24. Мt (60) 14, 35 – 15, 11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Pankratij, ep. tauromenský. Tento svätec sa narodil v Antiochii v čase, keď Hospodin Isus chodil ako človek medzi ľuďmi na zemi. Keď sa Pankratijovi rodičia dozvedeli o Christových zázrakoch, zaželali si vidieť divotvorcu Hospodina. Spolu s Pankratijom teda prišli do Jeruzalema, kde videli Isusa, počuli Jeho slová a videli Jeho zázraky. Tu sa Pankratij zoznámil s apoštolom Petrom. Po Hospodinovom Vznesení sa rodičia aj syn dali v Antiochii pokrstiť. Pankratij sa utiahol do nejakej jaskyne v Ponte, kde ho apoštol Peter našiel a po dohode s apoštolom Pavlom ho ustanovil za tauromenského episkopa na Sicílii. V tomto meste Pankratij urobil veľké zázraky, zničil modly, pokrstil nekrstených, utvrdil pokrstených a dobre spravoval Božiu Cirkev. Nejaký pohanský vojvodca Akvilin sa dopočul, že celé mesto Tauromen sa stalo kresťanské. Preto vytiahol proti tomu mestu s vojskom, aby ho zničil. Sv. Pankratij posilnil verných, aby sa nezľakli a aj on sám vyšiel s klérom mimo mesta držiac v rukách neporaziteľnú zbraň, čestný kríž. Keď sa vojsko priblížilo k mestu, padla naň tma a uchvátil ho veľký strach. Nastal medzi nimi veľký zmätok, takže sa útočníci vrhli jeden na druhého a pozabíjali sa a poprepichovali mečmi. Takto Boží uhodník Pankratij zachránil mesto aj svoje stádo svojou silnou modlitbou pred Hospodinom. Nakoniec ho ukameňovali nejakí závistlivci a zlobní pohania a zosnul v Hospodinovi. Jeho sväté ostatky spočívajú v Ríme.