9./22. august 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Матѳія. Пр. Псоя Египетскaго.
1Кор (123) 1, 3–9. Мф (78) 19, 3-12.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Agatonika i druhich. Mč. Evlaliji ďivy.
1Кor (123) 1, 3–9. Мt (78) 19, 3-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Matej. Pôvodom z Betlehema, z pokolenia Júdovho. Učil sa pri sv. Simeonovi Bohoprijemcovi v Jeruzaleme. Keď začal Hospodin zvestovať Božie kráľovstvo, vtedy sa aj Matej pridal k tým, ktorí milovali Hospodina, lebo Ho aj on sám celým srdcom miloval, s obľubou počúval Jeho slová a hľadel na Jeho skutky. Najprv Matej patril medzi sedemdesiat menších Christových učeníkov, ale po Hospodinovom Zmŕtvychvstaní, keďže bolo uvoľnené miesto po zradcovi Judášovi, apoštoli lósom vybrali tohto Mateja na Judášovo miesto za jedného z dvanástich veľkých apoštolov. (Sk 1, 23). Po prijatí Ducha Svätého pri Päťdesiatnici odišiel Matej zvestovať Evanjelium a zvestoval najprv v Judsku, potom v Etiópii, kde pretrpel kvôli Christovi veľké mučenia. Traduje sa, že zvestoval Evanjelium aj po Macedónii, kde ho chceli oslepiť, ale on sa stal pre svojich mučiteľov neviditeľný, a tak sa vyhol nebezpečenstvu. Keď bol v temnici, zjavil sa mu Hospodin, ktorý ho posilnil a oslobodil. Nakoniec sa znova vrátil pracovať do Judey. Tu bol obvinený a predvedený pred súd veľkňaza Ananiáša, pred ktorým nebojácne svedčil o Christovi. Ananiáš, ten istý Ananiáš, ktorý predtým dal zabiť apoštola Jakuba, odsúdil aj Mateja na smrť. Vtedy vyviedli Mateja a ukameňovali ho. Potom mu sekerou odťali hlavu (to bol rímsky spôsob zabíjania odsúdených a pokryteckí Židia tento spôsob použili voči mŕtvemu človeku, aby Rimanom ukázali, že bol zabitý aj rímsky protivník). Takto zomrel tento veľký Christov apoštol a usídlil sa do večnej radosti svojho Hospodina.