9./22. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Свѣтлая среда. Мч. Евпсихія.
Дѣян (5) 2, 22-36. Ин (4) 1, 35-51.

Novojuliánsky kalendár

Svitlaja sreda. Prep. Teodora Sikeota. Ap. Natanaila i Klimenta.
Prep. Vitalija Aleksandrijskaho. Dij (5) 2, 22-36. Jn (4) 1, 35-51.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Eupsichij. Bol šľachtického pôvodu a dobre vychovaný v zbožnej viere. V časoch cisára Juliána Odpadlíka, keď v Cézarei spravoval Božiu Cirkev sv. Vasilij Veľký, vstúpil tento Eutichij do manželstva so vznešenou dievčinou. Ale nebolo mu dané, aby aspoň jeden deň žil v manželstve. Totiž v deň jeho svadby bol pohanský sviatok s prinášaním obety modle Fortunovi. Eupsichij s priateľmi šiel a porozbíjal všetky modly v chráme, dokonca zboril aj samotný chrám. Keď sa o tom dopočul cisár Julián, veľmi sa nahneval a nariadil, aby boli vinníci sťatí, mnohí kresťania vzatí do armády, aby bola na nich uvalená vysoká daň a na ich náklady bol postavený nový chrám Fortunovi. Cisár nariadil, aby bol tomu mestu zobratý čestný názov Cézarea (ktorý mu dal cisár Klaudius) a bol mu vrátený predošlý názov Maza. Sv. Eupsichij bol najprv priviazaný o strom a strašne mučený, až nakoniec bol sťatý v roku 362. Krátko nato zlý cisár Julián navštívil to mesto na svojej ceste do Perzie, proti ktorej viedol vojnu. Sv. Vasilij mu vyšiel v ústrety a na znak úcty a pohostinnosti mu priniesol tri jačmenné chleby. Cisár nariadil, aby svätcovi na oplátku dali jednu hrsť sena. Vasilij cisárovi riekol: „Ó, cisár, ty sa nám posmievaš. My sme ti priniesli chlieb, ktorým sa živíme a ty nám dávaš zvieracie jedlo, ktoré svojou mocou nedokážeš pretvoriť na ľudské jedlo.“ — Nato cisár odpovedal: „Vedz, že ťa budem tým senom kŕmiť, keď sa vrátim z Perzie!“ — Ale zlobný odpadlík sa už z Perzie živý nikdy nevrátil, lebo tam zahynul zaslúženou a neprirodzenou smrťou.