8./21. september 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 16-я. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Утр. ев. Лк (4) 1, 39-49, 56.
Фил (240) 2, 5-11. Лк (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Novojuliánsky kalendár

16. sedmica po Pjatidesjatnici. Otdanije Vozdviženija.
Ap. Kodrata. Sv. Isaakija i Meletija, ep. Kiprskich. Sv. Dimitrija, mitr. Rоstоvskaho.

Gal (211) 4, 28 – 5, 10. Мk (27) 6, 54 – 7, 8.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Narodenie Presvätej Bohorodičky. Svätá Deva Mária sa narodila Joachimovi a Anne už v pokročilom veku. Jej otec pochádzal z Dávidovho pokolenia a matka z rodu Áronovho. A tak bola podľa otca z kráľovského rodu a podľa matky z archijerejského. Tým akoby predzvestovala toho, Ktorý sa z nej narodí, ako Kráľa a Veľkňaza. Jej rodičia už boli zostarnutí a nemali deti. Preto sa hanbili pred ľuďmi a boli skrúšení pred Bohom. Vo svojej pokore sa modlili k Bohu s plačom, aby Boh obdaroval ich starobu jedným dieťaťom, ako kedysi obdaroval Abraháma a Sáru synom Izákom. Všemohúci a vševidiaci Boh ich obdaroval radosťou, ktorá ďaleko prekonala všetky ich očakávania a všetky najkrajšie sny. Lebo im podaroval nielen dcéru, ale aj Bohorodičku; neožiaril ich iba dočasnou radosťou, ale večnou. Boh im dal iba jednu dcéru, ktorá im neskôr porodila iba jedného vnuka – ale akú dcéru a akého vnuka! Blahodatná Mária, požehnaná medzi ženami, chrám Ducha Svätého, oltár Boha Živého, stôl nebeského chleba, truhla Božej svätyne, strom najsladšieho plodu, sláva ľudského rodu, pochvala ženského rodu, prameň panenstva a čistoty – tým bola Bohom darovaná dcéra Joachima a Anny. Narodila sa v Nazarete a po troch rokoch Ju odviedli do jeruzalemského chrámu, odkiaľ sa vrátila späť do Nazaretu, aby onedlho počula Blahú zvesť svätého archanjela Gabriela o narodení Božieho Syna, Spasiteľa sveta, z jej prečistého a panenského tela.