8./21. jún 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 2-я – ВСѢХЪ СВЯТЫХЪ ВЪ ЗЕМЛѢ НАШЕЙ И РУССКОЙ ПРОСІЯВШИХЪ. Гласъ 1.
Вмч. Ѳеодора Стратилата. Св. Ефрема Антіохійскаго.
Утр. ев. 2 Мк (70) 16, 1-8. Рим (81) 2, 10-16. Мф (9) 4, 18-23.
Евр (330) 11, 33 – 12, 2. Мф (10) 4, 25 – 5, 12.

Novojuliánsky kalendár

2. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI – VSICH SVJATYCH V ZEMLI NAŠEJ I RUSSKOJ PROSIJAVŠICH. Hlas 1.

Mč. Iuliana Tarsijskaho. Svmč. Terentija, ep. Ikonijskaho.
Utr. Ev. 2 Мk (70) 16, 1-8. Rim (81) 2, 10-16. Мt (9) 4, 18-23.
Jev (330) 11, 33 – 12, 2. Мt (10) 4, 25 – 5, 12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Teodor Stratilat. Pamiatka tohto svätca sa oslavuje 8. februára a tam je aj opísaný jeho život. 8. júna sa však sviatkuje prenesenie jeho ostatkov z Heraklionu do Euchaity. Počas utrpenia to tak aj sv. Teodor povedal svojmu sluhovi Varovi: „Moje telo ulož v Euchaite na majetku mojich predkov.“ Sv. Anastasij Sinajský zapísal tento zázrak ikony sv. Teodora: v meste Karsat neďaleko Damasku bol jeden chrám zasvätený sv. Teodorovi Stratilatovi. Keď Saracéni dobyli Damask, jedna skupina Saracénov so ženami a deťmi sa usídlila v tomto chráme. Na stene bola freska s tvárou sv. Teodora. Jeden Saracén na fresku vystrelil a zasiahol tvár svätca. Odrazu z nej začala vytekať krv. Onedlho potom celá táto skupina Saracénov zomrela v tomto chráme. Sv. Anastasij hovorí, že on bol osobne v tomto chráme, videl na stene svätcovu tvár a stopy po zaschnutej krvi.