8./21. január 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Георгія Хозевита. Пр. ​Емиліана​ исповѣдника. Пр. ​Домники​.

Иак (54) 3, 1-10. Мк (50) 11, 11-23.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Maksima Ispovidnika. Mč. Neofita. Prep. Maxima Greka. Mčc. Agniji divy.

Jak (54) 3, 1-10. Мk (50) 11, 11-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Julián a Vasilisa. Obidvaja pochádzali zo šľachetných a bohatých rodín. Boli manželia, ale sľúbili si, že budú žiť panensky ako brat a sestra. Celý majetok rozdali chudobným a stali sa mníchmi. Julián založil mužský a Vasilisa ženský monastier. V mužskom bolo 10 000 mníchov a v ženskom do 1000 mníšok. Keď nastalo strašné mučenie kresťanov za cisára Diokleciána, Vasilisa prosila Boha, aby sa ani jedna z jej mníšok nezľakla mučenia a neodstúpila od Pravoslávnej viery. Hospodin vypočul prosby svojej dôstojnej služobníčky a v priebehu 6 mesiacov si k sebe povolal rad radom všetky mníšky a nakoniec aj ich igumeniu Vasilisu. Pred smrťou mala Vasilisa videnie svojich sestier z onoho sveta: všetky sa jej zjavili svetlé a radostné, ako Boží anjeli a volali svoju duchovnú matku, aby k ním čím skôr prišla. Juliánov monastier bol mučiteľmi spálený a Julián neľudsky mučený a umorený najťažšími strašnými utrpeniami. V mučení ho Hospodin povzbudzoval a posilňoval, a preto všetko hrdinsky vydržal, vieru si zachoval a meno Christovo preslávil. Spolu s Juliánom boli sťatí: syn a žena mučiteľa Markiána; Kelasij a Marionila, ktorí sa obrátili k viere Christovej vidiac Juliánovu chrabrosť počas mučenia; 20 rímskych vojakov; 7 bratov z tohto mesta; presbyter Antonij a nejaký Anastasij, ktorého Julián počas mučenia vzkriesil z mŕtvych modlitbou. Všetci čestne trpeli za Christa a stali sa obyvateľmi nebeského kráľovstva okolo roku 313.