8./21. február 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Срѣтенія. Прор. Захаріи. Вмч. Ѳеодора Стратилата.

2Ин (75) 1, 1-13. Мк (68) 15, 22-25, 33-41.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Timoteja v Simvoľich. Sv. Evstatija, archiep. Antiochijskaho.
2Jn (75) 1, 1-13. Mk (68) 15, 22-25, 33-41.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Teodor Stratilat. Existuje drahocennejšie mučeníctvo od drahocenného? Drahocennosť mučeníctva závisí od veľkosti bohatstva, ktoré kresťan zanechá a namiesto toho prijme utrpenie; a ešte závisí od veľkosti utrpenia, ktoré pretrpí za Christa. Sv. Teodor bol rímsky vojvodca v armáde cisára Licinija a predstavený mesta Iraklia. Nepozeral na svoju mladosť, krásu, vojvodcovskú hodnosť a cisársku milosť, ale namiesto toho všetkého na seba prijal hrozné mučenia kvôli Christu. Najprv bol Teodor bičovaný, 600 úderov po chrbte a 500 po bruchu; potom bol pribitý na kríž a celý poprepichovaný strelami, nakoniec ho sťali mečom. A prečo toto všetko? Lebo svätý Teodor miloval Hospodina Christa nadovšetko na svete; lebo opovrhol nerozumnou modloslužoníckou vierou cisára Licinija a zničil modly zo striebra a zlata a rozdal kúsky z nich chudobným. Taktiež preto, že mnohých obrátil k viere Christovej, a aj samotnému cisárovi navrhol, aby sa vzdal modiel a uveril v jediného živého Boha. Po celý čas mučenia svätý Teodor neustále hovoril: „Sláva Tebe Bože môj, sláva Ti!“ Svätý Teodor trpel 8. februára 319 o tretej popoludní a presídlil sa do Christovho kráľovstva. Považuje sa za ochrancu vojakov, ktorí ho privolávajú na pomoc. Jeho divotvorné ostatky boli prenesené z Euchaity do Carihradu a pochované vo Vlachernskom chráme.