8./21. apríl 2020

Juliánsky kalendár

СВѢТЛЫЙ ВТОРНИКЪ. Ап. ​Иродіона​, Агава, ​Асинкрита​, Флегонта и Руфа. ​Мч. Павсилипа.
Дѣян (4) 2, 14-21. Лк (113) 24, 12-35.

Novojuliánsky kalendár

SVITLYJ VTORNIK. Svmč. Ianuarija Beneventskaho i s nim. Mč. Teodora Pergijskaho.

Dij (4) 2, 14-21. Lk (113) 24, 12-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli Irodion, Agav, Ruf, Asinkrit, Flegont a Ermij. Všetci patrili k sedemdesiatim apoštolom. Spomína ich apoštol Pavel vo svojich listoch. Irodion bol Pavlov príbuzný. „Pozdravte, píše Pavel Rimanom, Irodiona, môjho príbuzného.“ (16, 11). Irodion, ako neopatrský episkop, mnoho pretrpel od Židov: bili ho po hlave palicami, kameňmi ho udierali po ústach, pichali ho nožmi. A keď ho nechali ako mŕtveho, sv. Irodion vstal a pokračoval v apoštolskej službe. V Ríme pomáhal apoštolovi Petrovi a s mnohými ďalšími kresťanmi bol sťatý v ten istý deň, keď bol ukrižovaný i Peter.