7./20. november 2020

Juliánsky kalendár

33 муч. Мелитинскихъ. Пр. Лазаря Галисійскаго.
1Сол (272) 5, 9-13, 24-28. Лк (63) 12, 2-12.

Novojuliánsky kalendár

Predprazdenstvo Vvedenia. Prep. Grigorija Dekapolita. Sv. Prokla, archiep. Konstantinopoľskaho.

1Sol (272) 5, 9-13, 24-28. Lk (63) 12, 2-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Jeron s družinou. Narodil sa v kapadóckom meste Tyana dobrej a zbožnej matke Stratonike, ktorá bola slepá. Jeron bol veľmi horlivý kresťan a s veľkou synovskou láskou slúžil svojej slepej matke Stratonike. Z týchto dvoch dôvodov nechcel ísť ani do armády, takže zbil a vyhnal tých, ktorí boli poslaní, aby ho tam vzali. Jeronovi bolo totiž ľúto zanechať svoju bezmocnú slepú matku a bolo mu ťažko čo i len pomyslieť, že bude ako vojak nútený klaňať sa a prinášať obety modlám. Nakoniec bol Jeron chytený a ešte s  nejakými ďalšími kresťanmi odvedený pred knieža do mesta Melitene. Keď boli na ceste, jednej noci sa Jeronovi zjavil niekto v bielom oblečení a povedal mu: „Hľa, Jeron, oznamujem ti spasenie: nebudeš bojovať za pozemského kráľa, ale za nebeského Kráľa vykonáš podvih a onedlho k Nemu prejdeš a prijmeš od Neho česť a slávu.“ Táto správa naplnila Jeronovo srdce nevyslovnou radosťou. Keď dorazili do Melitene, všetkých uvrhli do temnice. Tu Jeron s veľkým zápalom utvrdzoval vo viere všetkých zajatých prosiac ich, aby nikto neodpadol, ale aby všetci dobrovoľne oddali svoje telá na mučenie a smrť za Christa. Pred kniežaťom všetci jednohlasne vyznali vieru v Hospodina Christa, len jeden Jeronov príbuzný, menom Viktor, od viery odpadol. Jeronovi bola odseknutá ruka, potom ho bičovali a rôzne mučili, až ho nakoniec spolu s ostanými sťali mečom. Keď títo 33 mučeníci kráčali na mučenie, spievali žalm: „Blažény neporóčniji v putí choďáščiji v zakóni Hospódni.“ Spomeňme mená všetkých týchto čestných mučeníkov, ktoré sú zapísané v Knihe Života: Isychij, Nikander, Atanasij, Mamant, Varachij, Kalinik, Teogen, Nikon, Longin, Teodor, Valerij, Xant, Teodul, Kalimach, Eugenij, Teodot, Ostrichij, Epifanij, Maximián, Dulkitij, Klaudián, Teofil, Gigantij, Dorotej, Teodoch, Kastrichij, Anikit, Temelij, Eutichij, Ilarion, Liodot a Amonit. Nejaký Chrisant odkúpil Jeronovu odseknutú hlavu a s úctou ju pochoval; neskôr nad ňou postavil chrám zasvätený sv. Jeronovi. Mučeníkovu odseknutú ruku odniesli jeho slepej matke. Sv. Jeron s družinou strádal v roku 298 a prešiel do Christovej slávy.