7./20. máj 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе ​Преполовенія​ Пятидесятницы. Явленіе честнаго Креста во Іерусалимѣ. Мч. Акакія сотника. Пр. Нила Сорскаго.
Св. Алексія Тоѳа. Пр. Давида Гареджийскаго.
Дѣян (32) 13, 13-24. Ин (18) 6, 5-14.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Prepolovenije Pjatidesjatnicy.
Mč. Talaleja, Aleksandra i Asterija. Sv. Alexija Moskovskaho.
Sk (32) 13, 13-24. Jn (18) 6, 5-14.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Spomienka na zjavenie Čestného Kríža v Jeruzaleme. V časoch cisára Konstansa, syna svätého Konštantína a jeruzalemského patriarchu Cyrila, zjavil sa o 9. hodine ráno nad Golgotou Čestný Kríž, ktorý sa rozprestieral až nad Olivovou horou. Ten Kríž bol žiarivejší ako slnko a krajší ako najkrajšia dúha. Všetok ľud, verní aj neverní, nechali svoju prácu a so strachom a začudovaním hľadeli na toto nebeské znamenie. Mnohí neveriaci sa obrátili na Christovu vieru a rovnako tak aj mnohí heretici – ariáni zanechali svoju herézu a vrátili sa k Pravosláviu. O tomto znamení napísal patriarcha Cyril list cisárovi Konstansovi, ktorý sa taktiež prikláňal k ariánstvu. Udialo sa to 7. mája 357. Takto bolo aj týmto spôsobom dokázané, že kresťanská viera nespočíva vo svetskom mudrovaní zmyslového ľudského rozumu, ale v Božej moci, preukázanej cez početné zázraky a nespočetné znamenia.