7./20. august 2020

Juliánsky kalendár

Прмч. Дометія Персіянина. Пр. Пимена Печерскaго Многоболѣзнаго. Мч. Марина и Астерія. Пр. Ора. Прмч. Потаміи чудотворицы.

1Кор (161) 15, 29-38. Мф (85) 21, 23-27.

Novojuliánsky kalendár

Pror. Samuila. Mč. Sevira i Memnona.
2Kor (175) 4, 1-6. Mt (99) 24, 13-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepmuč. Dometij (Dometián). Narodený v Perzii ako pohan v dobe cisára Konštantína. Ako mládenec spoznal Christovu vieru, zanechal pohanstvo a dal sa pokrstiť. Tak si pravú vieru zamiloval, že opustil všetko svetské a prijal mníšstvo v jednom monastieri neďaleko mesta Nisivia. Žil s bratstvom nejaký čas a potom odišiel do ticha k  archimandritovi Nurvelovi, o ktorom sa hovorí, že 60 rokov nejedol nič varené. Starec Nurvel ho dal vysvätiť na diakona a keď z neho chcel urobiť aj kňaza, Dometián utiekol na opustenú horu, kde sa usídlil v jaskyni. Cez pôst, modlitbu, bdenie a rozjímanie o Bohu dosiahol takú dokonalosť, že uzdravoval chorých. Keď do toho kraja prišiel Julián Odpadlík a dopočul sa o Dometiánovi, poslal ľudí, ktorí ho v jeho jaskyni zaživa zamurovali ešte s ďalšími dvomi učeníkmi. Takto tento Boží svätec zomrel v roku 363 a presídlil sa do Božieho kráľovstva.