6./19. september 2020

Juliánsky kalendár

Воспоминаніе ​чудесе​ св. Архистратига Михаила въ Хонѣхъ. Мч. Евдоксія и съ нимъ. Пр. Архиппа.
1Кор (132) 4, 17 – 5, 5. Мф (97) 24, 1-13.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Trofima, Savatija i Dorimedonta. Subbota po Vozdviženiji.
1Kor (125) 1, 26-29. Jn (30) 8, 21-30. 1Коr (132) 4, 17 – 5, 5. Мt (97) 24, 1-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Pamiatka na zázrak archanjela Michala. Vo Frígii neďaleko od Hierapolisu bolo jedno mesto nazývané Choni (ponorenie); na tom mieste bol prameň divotvornej vody. Keď sv. apoštol Ján Bohoslov s Filipom zvestovali Evanjelium v Hierapolise, pozrel sa na to miesto a predpovedal, že tu bude vyvierať prameň divotvornej vody, z ktorej sa mnohí uzdravia a že to miesto navštívi veľký Boží archanjel Michal. Onedlho nato sa toto proroctvo naplnilo, začal vytekať prameň vody, ktorý bol známy široko ďaleko svojou uzdravujúcou mocou. Nejaký pohan v Laodicei mal nemú dcéru a bol z toho veľmi zarmútený. Ale vo sne sa mu zjavil archanjel Michal a nasmeroval ho, aby so svojou dcérou šiel k tomu prameňu a ona sa uzdraví. Otec hneď počúvol, odviedol ju tam a pri vode zastihol množstvo ľudí, ktorí prišli hľadať záchranu v rôznych ťažkostiach. Všetko to boli kresťania. Ten človek sa opýtal, ako treba prosiť o uzdravenie a kresťania mu odpovedali: „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha treba prosiť archanjela Michala.“ Tento človek sa presne takto aj pomodlil a dal sa napiť z vody svojej dcére, ktorá prehovorila. Vtedy sa dal tento pohan pokrstiť spolu s dcérou aj s celým svojim domom a pri prameni vybudoval chrám v mene sv. archanjela Michala. Neskôr sa na tom mieste začal podvizať jeden chlapec menom Archip a podvizal sa v tvrdej modlitbe a pôste. Pohania mu robili mnohé nepríjemnosti, lebo im nebolo po vôli, že z kresťanskej svätyne vychádza taká sila a priťahuje k sebe mnoho ľudu. Vo svojej zlobe preto k tomu miestu nasmerovali neďalekú rieku, aby zaliala chrám aj prameň. Ale po Archipovej modlitbe sa zjavil sv. Archanjel a otvoril v skale pri chráme prasklinu, kde sa liala všetka voda. Takto sa to miesto zachránilo a nazvali ho Choni – ponorenie (prepadnutie, pohrúženie) – lebo sa rieka ponorila do otvorenej priepasti. Sv. Archip sa tu podvizal do svojich 70 rokov a pokojne zosnul v Hospodinovi.