6./19. október 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 20-я. Ап. Ѳомы.
Фил (241) 2, 12-16. Лк (25) 6, 24-30.

Novojuliánsky kalendár

20. sedmica po Pjatidesjatnici. Pror. Ioiľa. Mč. Uara. Prenesenije moščej prep. Ioanna Ryľskaho. Prep. Ioanna Kronštadtskaho čudotvorca.
Fil (241) 2, 12-16. Lk (25) 6, 24-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Tomáš. Jeden z dvanástich veľkých apoštolov. Po jeho pochybnostiach v Zmŕtvychvstanie Christa Hospodina sa udialo opätovné potvrdenie tejto ohromnej a spásonosnej udalosti. Konkrétne: zmŕtvychvstalý Hospodin sa znova zjavil učeníkom, aby presvedčil Tomáša. A povedal Hospodin Tomášovi: „Vystri tvoju ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš zvolal: Hospodin môj a Boh môj“ (Јn 20)! Po Zostúpení Sv. Ducha, keď apoštoli žrebovali, kto kde pôjde zvestovať, padol žreb na Tomáša, že má ísť do Indie. Trochu z toho zosmutnel, že musí ísť do takej ďalekej krajiny, ale Hospodin sa mu zjavil a posilnil ho. V Indii sv. Tomáš obrátil na vieru Christovu mnohých, zámožných aj chudobných, založil tam Cirkev a ustanovil duchovných a episkopov. Okrem iných obrátil Tomáš na vieru aj dve sestry, manželky dvoch indických kniežat, Tertianu a Migdoniu. Kvôli viere boli obe tieto sestry mučené svojimi manželmi, s ktorými po krste už nechceli žiť, a tak boli prepustené. Keď sa oslobodili z manželstiev, žili zbožným životom až do smrti. Dionisij a Pelagia boli najprv zasnúbení, ale keď počuli apoštolovu kázeň, nezosobášili sa, ale sa zasvätili podvihu. Pelagia skončila život ako mučenica za vieru, a Dionisij bol apoštolom ustanovený za episkopa. Knieža Muzdij, Tertianin manžel, ktorému Tomáš pokrstil manželku a syna Azana, odsúdil apoštola na smrť a poslal päť vojakov, ktorí ho prebodli piatimi kopijami. A takto svätý apoštol Tomáš oddal svoju dušu do rúk Christa. Pred svojou smrťou bol aj on, ako aj ostatní apoštoli, zázračne prenesený do Jeruzalema na pohreb Presvätej Bohorodičky. Prišiel však neskoro, ostal veľmi zarmútený, a preto na jeho želanie otvorili hrob Svätej Prečistej, ale Jej telo tam už nenašli. Hospodin zobral Svoju Matku do Svojich nebeských príbytkov. A tak svätý Tomáš najprv svojou nevierou potvrdil vieru vo vzkriesenie Hospodinovo a teraz svojim omeškaním nám odkryl zázračné preslávenie Matky Božej.