6./19. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Вукола Смирнскаго. Мчц. Дороѳеи, Христины, Каллисты и Ѳеофила. Св. Фотія, патр. Константинопольскаго.
1 Ин (73) 3, 21 – 4, 6. Мк (65) 14, 43 – 15, 1.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Archippa i Filimona.
1Jn (73) 3, 21 – 4, 6. Mk (65) 14, 43 – 15, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Vukol, ep. smyrnský. Učeník sv. Jána Bohoslova, ktorý ho aj vysvätil na biskupa v meste Smyrna. V Smyrne bolo vtedy málo pokrstených. V tme pohanstva sv. Vukol svietil ako jasná svieca. Vyznačoval sa všetkými cnosťami a hlavne blahosťou a krotkosťou. Pred svojou smrťou Vukol vysvätil slávneho Polykarpa za svojho následníka v biskupstve a sám pokojne zosnul a odišiel k Hospodinovi.