5./18. september 2020

Juliánsky kalendár

Прав. Захаріи и Елисаветы, родителей св. Іоанна Предтечи. ​Прмч. Аѳанасія, игумена Брестскаго.
Гал (210) 4, 8-21. Мк (26) 6, 45-53.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Evmenija, ep. Gortinskaho. Mč. Ariadny.
Gal (210) 4, 8-21. Mk (26) 6, 45-53.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. prorok Zachariáš. Otec sv. Jána Predchodcu. Syn Barachov, z rodu Abiovho, z pokolenia Áronovho. Bol predstaveným kňazov z rodu Abiovho, ktorí mali ôsme poradie slúženia v jeruzalemskom chráme. Jeho žena Alžbeta bola dcérou Sovije, sestry sv. Anny, matky sv. Bohorodičky. V časoch kráľa Herodesa, vraha detí, slúžil Zachariáš jedného dňa, podľa svojho poradia v jeruzalemskom chráme. V oltári sa mu zjavil Boží anjel, ktorého sa Zachariáš zľakol. Anjel mu povedal: „Neboj sa Zachariáš“ (Lk 1). A anjel Zachariášovi zvestoval, že na základe ich modlitieb jeho žena Alžbeta porodí syna. Obaja však boli starí, Zachariáš aj Alžbeta. Keď Zachariáš zapochyboval o slovách nebeského zvestovateľa, anjel mu povedal: Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom. A onemel Zachariáš od toho času a neprehovoril, až pokiaľ sa mu nenarodil syn a pokiaľ sám nenapísal na tabuľku: „Ján je jeho meno.“ Vtedy sa mu otvorili ústa a on velebil Boha. Neskôr, keď sa narodil Hospodin Isus a keď Herodes nariadil pozabíjať betlehemské deti, poslal Herodes ľudí, aby našli aj Zachariášovho syna a zabili ho. Lebo Herodes počul o všetkom, čo sa udialo so Zachariášom a ako sa narodil Ján. Alžbeta vidiac vojakov, zobrala Jána na ruky – mal vtedy rok a pol – a utiekla s ním z domu; bežala po kamenistých a opustených miestach. A keď uvidela, že ju vojaci prenasledujú, zakričala na horu: „Hora Božia, prijmi matku s dieťaťom!“ A otvorila sa skala a schovala v sebe matku aj dieťa. Herodes, rozhnevaný tým, že Jána nenašli, nariadil, aby Zachariáša sťali pred oltárom. Zachariášova krv sa rozliala po mramore, stvrdla ako kameň a zostala tak na svedectvo Herodesovho zločinu. Tam, kde sa schovala Alžbeta s Jánom, sa otvorila jaskyňa, vytiekla z nej voda a Božou mocou vyrástla plodná palma. 40 dní po Zachriášovej smrti zosnula aj blažená Alžbeta. A dieťa Ján zostalo v púšti, kŕmené anjelom a chránené Božou prozreteľnosťou do toho času, keď sa mal ukázať na Jordáne.