5./18. marec 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Конона Исаврійскаго. Мч. ​Евлогія​ Палестинскаго. Прмч. Адріана, иг. Пошехонскаго. Обрѣтение мощей св. Луки Симферопольскаго.

На лит. прежд. Даров Быт 7, 6-9. Прит 9, 12-18.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Kirila, archiep. Ierusalimskaho.
Na 6. časi. Is 10, 12-20. Na lit. Preždeosv. Darov Byt. 7, 6-9. Prit. 9, 12-18.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Konon Isavrijský. O Christovej viere ho poučil a v mene Presvätej a Životodarnej Trojice ho pokrstil samotný archanjel Michal. Až do jeho smrti ho neviditeľne sprevádzal tento Boží archanjel. Bol osvetlený a posilnený blahodaťou Ducha Svätého, takže ho srdce neťahalo za ničím svetským, ale iba za duchovným a nebeským. Keď ho rodičia nasilu oženili, on hneď v prvú noc zobral sviečku, dal ju pod nádobu a opýtal sa svojej nevesty: čo je lepšie, svetlo alebo tma? Ona odpovedala: svetlo. Vtedy jej začal hovoriť o Christovej viere a o duchovnom živote, ako lepšom a krajšom než je telesný. Tak sa mu podarilo aj ju, aj svojich rodičov priviesť ku Christovej viere. A žili so ženou ako brat so sestrou. Onedlho mu zomreli rodičia aj manželka a on sa úplne utiahol zo svetského života a oddal sa modlitbe, pôstu a rozjímaniu o Bohu. Učinil veľké zázraky, vďaka ktorým mnohých priviedol ku kresťanstvu. Okrem iného prinútil zlých duchov, aby mu slúžili. Počas jedného prenasledovania bol chytený, mučený a celý dobodaný nožmi. Jeho krvou sa natierali chorí a uzdravovali sa. Po tomto ešte žil dva roky a oddal dušu Bohu. Tento ohromný svätec žil a trpel v 2. storočí.