5./18. december 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Саввы Освященнaго.
Тит (301) 1, 15 – 2, 10. Лк (101) 20, 19-26.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Sevastiana i iže s nim. Prep. Simeona Verchoturskaho. Sv. Modesta, archiep. Ierusalimskaho.

Tit (301) 1, 15 – 2, 10. Lk (101) 20, 19-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Sáva Posvätený. Neznáma dedina Mutalask v Kapadóckej oblasti sa stala významnou kvôli tomu veľkému svetlu Pravoslávnej cirkvi. Tu sa Sáva narodil otcovi Jánovi a matke Sofii. V ôsmich rokoch opustil rodičovský dom a prijal mníšstvo v neďalekom monastieri, zvanom Flaviánov. Po 10-tich rokoch prešiel do Palestínskych monastierov, z ktorých sa najviac zdržal v monastieri sv. Eutímija Veľkého (pozri 20. január) a Teoktista. Prozorlivý Eutímij o ňom predpovedal, že sa stane slávnym mníchom a učiteľom mníchov a že založí lavru väčšiu ako všetky lavry toho času. Po smrti sv. Eutímija sa Sáva vzdialil do púšte, kde v jednej jaskyni, o ktorej mu povedal Boží anjel, strávil ako pustovník 5 rokov. Potom, ako sa stal dokonalým mníchom, začalo sa okolo neho, podľa Božej prozreteľnosti, schádzať veľké množstvo záujemcov o duchovný život. Onedlho ich tam prišlo tak veľa, že musel Sáva postaviť chrám aj mnoho kélií. Prišli k nemu aj nejakí Arméni, ktorým Sáva vydelil osobitnú jaskyňu, kde slúžili v arménskom jazyku. Keď mu zomrel otec, prišla k nemu jeho vtedy už stará matka Sofia, ktorú postrihol a dal jej kéliu ďalej od svojho monastiera a tu sa podvizala do konca života. Tento svätý otec pretrpel mnohé útoky od blízkych ľudí, od heretikov aj od démonov. Ale on nad všetkým zvíťazil, a to: nad blízkymi blahosťou a ústupčivosťou, nad heretikmi neoblomným pravoslávnym vierovyznaním a nad démonmi znamením kríža a privolávaním Boha na pomoc. Zvlášť veľký boj s démonmi mal na hore Kastel, kde založil svoj druhý monastier. Celkovo založil sedem monastierov. On a jeho sused Teodosij Veľký, sú považovaní za najväčšie majáky a stĺpy Pravoslávia na Východe. Vo viere napravovali kráľov a patriarchov a všetkým slúžili ako príklad svätej pokory a zázračnej Božej moci. Po usilovnom a plodnom živote svätý Sáva zosnul v roku 532 v 94. roku svojho života. Okrem mnohých iných dobrých skutkov treba spomenúť aspoň to, že ako prvý zostavil poriadok bohoslúženia v monastieroch, známy ako poriadok Jeruzalemskej cirkvi.