5./18. august 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Преображенія. ​Мч. Евсигнія.
2Кор (172) 2, 14 – 3, 3. Мф (95) 23, 23-28.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Flora i Lavra. Prep. Ioanna Ryľskaho.
2Коr (172) 2, 14 – 3, 3. Мt (95) 23, 23-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Eusignij. Bol to vojak pri cisárovi Maximiánovi, pri cisárovi Konštantínovi Veľkom a pri jeho synoch. Bol prítomný pri mučení sv. muč. Vasiliska (22 mája), videl množstvo anjelov a samotného Hospodina Isusa, ako od anjelov prijíma dušu tohto svätého mučeníka. Bojoval po boku cisára Konštantína a videl aj kríž, ktorý sa Konštantínovi zjavil. Poslúžiac v armáde celých 60 rokov v časoch Konštantínových synov zo služby odišiel a usídlil sa v Antiochii, svojom rodnom meste. Tu viedol bohumilý život v pôste, modlitbe a dobrých skutkoch. V časoch Juliána Odpadlíka ho dvaja rozhádaní ľudia na ulici poprosili, aby ich rozsúdil. Dal za pravdu správnemu a ten, čo bol vinný sa naňho nahneval, odišiel k cisárovi a Eusignija obvinil ako kresťana. Cisár predvolal Eusignija na súd, ale on strašne obvinil cisára za odstúpenie od viery a ako svetlý príklad mu poukázal na veľkého Konštantína. Rozhorčený Julián mu dal odseknúť hlavu. Eusignij strádal v hlbokej starobe v roku 362 a presídlil sa do nebeského kráľovstva.