5./18. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Великая суббота. Мч. Ѳеодула чтеца, Агафопода діакона и др. Пр. ​Ѳеодоры​ Солунскія.

Литургія св. Василія Великаго с вечeрней. Рим (91) 6, 3-11. Мф (115) 28, 1-20.

Novojuliánsky kalendár

Velikaja subota. Prep. Joanna. Mč. Viktora i druhich. Sv. isp. Kozmy, ep. Chalkidonskaho.
Liturgia sv. Vasilija Velikaho s večernej. Rim (91) 6, 3-11. Мt (115) 28, 1-20.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

BESEDA
o naplnení proroctva

„Jáko ne ostáviši dúšu mojú vo ádi, nižé dási prepodóbnomu tvojemú víditi istlínija.

(Lebo ma neponecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť rozklad.)“

(Ž 16, 10)

To sú slová inšpirovaného tajnovidca, slová svetlé, prorocké. To Dávid hovorí o Hospodinovi Christovi, o Jeho duši a o Jeho tele, t. j. o tom, čo je v Ňom ľudské. Že sa tieto Dávidove slová vzťahujú na zmŕtvychvstalého Christa, o tom svedčí apoštol Peter vo svojej prvej reči hneď po zostúpení Ducha Svätého. (Sk 2, 27) Lebo hovorí: ,,Dávid zomrel, bol zakopaný a jeho hrob je medzi nami do dnešného dňa.“ Tieto slová sa teda nemôžu vzťahovať na Dávida, aj keď to on hovorí akoby od seba a o sebe, ale na nejakého Dávidovho potomka podľa tela. Dávidovo telo je rozložené a rozložené sú aj telá jeho ďalších potomkov. Ale Christos je však jeho potomok podľa tela, Ktorý ani nezostal v pekle, ani Jeho telo nepodľahlo rozkladu. Dávid „predvídiv o voskreséniji Christóvi“. Naozaj ohromné proroctvo! Naozaj ohromná prozorlivosť! Ako museli tieto slová znieť, aj ako nezrozumiteľné, aj ako nerozumné, pre všetkých židovských vykladačov žalmov pred Hospodinovým zmŕtvychvstaním! Keď sa zhodí pečať z náhrobného kameňa, zhodí sa pečať aj z mnohých úplne temných a nejasných proroctiev. Christos vstal z mŕtvych a tajomstvá sa stali zjavnými. Náhrobný kameň sa nezodvihol len z Jeho svätého tela, ale aj z mnohopočetných prorockých slov a vízií. Christos vstal z mŕtvych a vstali z mŕtvych aj prorocké slová. Zostúpením do pekla Hospodin vyviedol duše spravodlivých otcov a prorokov do nebeskej svetlosti a Svojim vzkriesením vyniesol ich slová a vízie na svetlo rozumu a pravdy.
Christos vstal z mŕtvych a všetko, čo je dobré, spravodlivé a pravdivé, pred aj po ráne Zmŕtvychvstania, vstalo z mŕtvych.
Ó, zmŕtvychvstalý Hospodine, začleň aj nás medzi vzkriesených obyvateľov Tvojho nesmrteľného kráľovstva! Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň.