4./17. júl 2020

Juliánsky kalendár

Св. Андрея, архіеп. Критскaго. Пр. Марѳы, матере пр. Симеона Дивногорца. Пр. Андрея Рублева. Пр. Прокопія Сазавскаго. Св. мч. царя Николая и иже съ нимъ убіенныхъ.

1Кор (130) 4, 5-8. Мф (55) 13, 44-54.

Novojuliánsky kalendár

Vmčc. Mariny (Margarity). 1Коr (130) 4, 5-8. Мt (55) 13, 44-54.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Andrej, archiep. krétsky. Narodil sa v Damasku kresťanským rodičom. Do svojich siedmich rokov bol nemý. Keď ho však rodičia priviedli do chrámu na Prijímanie, začal hovoriť. Taká je moc božského Prijímania. V 14-tich rokoch odišiel do Jeruzalema a dal sa postrihnúť na mnícha v lavre sv. Sávu Posväteného. Rozumom a podvihom prekonal mnohých starších mníchov a bol príkladom pre mnohých. Potom ho patriarcha zobral k sebe za pisára. A keď sa začala drzo rozpínať heréza monoteletizmu (jednovoľných), ktorá učila, že Hospodin Isus nemal ľudskú vôľu, iba vôľu božskú – zišiel sa v roku 681, v čase vlády Konštantína Bradatého, do Carihradu 6. Všeobecný snem. Jeruzalemský patriarcha Teodor nemohol na Snem ísť, ale poslal ako svojho splnomocnenca Andreja, vtedajšieho archidiakona. Na Sneme Andrej preukázal svoj žiarivý talent, výrečnosť, horlivosť za vieru a neobyčajný úsudok. Andrej pomohol, aby sa pravoslávna viera utvrdila a vrátil sa k svojim povinnostiam do Jeruzalema. Neskôr bol vybratý a ustanovený za archiepiskopa ostrova Kréta. Ako archijerej bol medzi ľudom veľmi obľúbený. Veľmi horlil za Pravoslávie a silno potláčal všetky herézy. Svojimi modlitbami činil zázraky. Modlitbou odohnal od ostrova Kréta Saracénov. Napísal veľa poučných kníh, piesní a kánonov, z ktorých je najznámejší Veľký kajúcny kánon, ktorý sa číta vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. Podľa zovňajška bol taký, že ,,hľadiac do jeho tváre a počúvajúc jeho medonosné slová, každý sa nadchýnal a napravoval.“ Vracajúc sa raz z Carihradu predpovedal svoju smrť ešte predtým, ako dorazí na Krétu. Tak sa aj stalo. Keď loď plávala neďaleko ostrova Mitileny, ukončil sa pozemský život tohto svietnika Cirkvi a presídlil sa s dušou do Christovho kráľovstva v roku 712.