4./17. január 2020

Juliánsky kalendár

Соборъ 70 апостоловъ. Пр. Ѳеоктиста, иг. Сикелійскaго.
Царские часы.

Novojuliánsky kalendár

Poklonenije veriham sv. ap. Petra.
Jak (51) 1, 19-27. Mk (45) 10, 17-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Zbor sedemdesiatich apoštolov. Okrem 12 veľkých apoštolov si Hospodin vybral ešte 70 ďalších, malých apoštolov, a poslal ich zvestovať Evanjelium. ,,… po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto hovoriac: posielam vás ako baránkov medzi vlkov“ (Lk 10, 1 – 5). Ale tak, ako aj Judáš – jeden z Dvanástich odpadol od Hospodina, tak aj niektorí zo Sedemdesiatich odstúpili od Hospodina, avšak nie z dôvodu zrady Christa, ale kvôli ľudskej slabosti a malovernosti. (Jn 6, 66) A tak, ako bolo Judášovo miesto doplnené iným, tak boli aj miesta týchto nahradené ďalšími vyvolenými. Títo apoštoli mali rovnakú prácu ako Dvanásť veľkých apoštolov. Boli pomocníci Dvanástich v šírení a utvrdzovaní Božej Cirkvi vo svete. Mnohé ťažkosti a nepríjemnosti pretrpeli od ľudí aj démonov, ale ich pevná viera a žiarivá láska k zmŕtvychvstalému Hospodinovi z nich učinila víťazov nad svetom a dedičov nebeského kráľovstva.