4./17. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. ​Исидора​ Пилузіота. Преп. Кирилла Новоезерскаго.
1Ин (71) 2, 18 – 3, 10. Мк (49) 11, 1-11.

Novojuliánsky kalendár

Vmč. Teodora Tirona.
1Jn (71) 2, 18 – 3, 10. Mk (49) 11, 1-11.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Izidor Pelusiotský. Rodom Egypťan, syn významných rodičov a príbuzný alexandrijských patriarchov Teofila a Cyrila. Vyučiac sa vo všetkých svetských náukách, vzdal sa bohatstva a svetskej slávy a oddal sa duchovnému životu kvôli Christovej láske. Bol to veľký a obetavý ochranca a zvestovateľ Pravoslávnej viery. Podľa tvrdenia historika Nikifora, sv. Izidor napísal vyše 10 000 listov rôznym ľuďom, v ktorých jedných karhal, druhým radil, tretích utešoval a štvrtých poučoval. „Dôležitejšie je učiť sa zbožnému životu ako krásorečivej kázni“ , píše v jednom svojom liste. V inom hovorí: „Keď niekto chce mať veľké cnosti, nech ich považuje za malé a oni sa zväčšia.“ Prvé a základné Izidorove pravidlo bolo: najprv činiť a potom učiť, podľa príkladu Hospodina Isusa. V čase prenasledovania sv. Jána Zlatoústeho, keď sa celý svet rozdelil na dva tábory, jeden za a druhý proti tomuto veľkému ,,stĺpu Pravoslávia“, sv. Izidor sa postavil na stranu Zlatoústeho. On písal patriarchovi Teofilovi o Zlatoústom ako o veľkom svetle Cirkvi a prosil ho, aby sa vzdal nenávisti k nemu. Žil dlho, urobil veľa, preslávil Christa Boha životom aj perom a presídlil sa do Christovho kráľovstva okolo roku 436.