31. marec/13. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Страстная седмица. Великій понедѣльникъ.

Свмч. ​Ипатія​, еп. Гангрскаго. Свмч. Авды, еп. Персидскаго, и Веніамина діакона. Св. Ионы Московскаго.

Лит. преждеосв. Даров. Мф (98) 24, 3-35.

Novojuliánsky kalendár

Strastnaja sedmica. Velikij ponedilnik.

Svmč. Artemona, presvitera Laodikijskaho, i druhich. Mčc. Tomaidy Egipetskija.
Liturgia Preždeosv. Darov. Мt (98) 24, 3-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Strastný týždeň

„Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom“  (Mt 22, 37)

Tento týždeň nasleduj stopám trpiaceho Hospodina Christa a buď neustále na Jeho strane oproti Jeho sudcom a mučiteľom. A miluj Ho celým svojím srdcom.

Duchovne sa prenes do tých dní a udalostí, bozkávaj Jeho oblečenie a nevzďaľuj od Neho svoje srdce. Keď začuješ, že Jeho prenasledovatelia zašepcú: je vinný, ty im zakrič do uší: má pravdu! Miluj Toho, kto teba miluje celým svojím srdcom!

Keď Ho Židia fackujú, ty vystri svoju ruku na obranu i prijmi facku namiesto Neho. Keď Ho opľúvajú, ty povedz: Prejavujúci opovrhovanie pľuvaním, čo budete pľuť jeden druhému do tváre, keď si na Ňom miniete všetky svoje sliny, celý svoj obsah?

Keď sa Pilát pýtal mlčiaceho Hospodina: čo je pravda, ty vyznaj a povedz: Hľa, On je živá a vtelená Božia Pravda. Keď Ho rímski vojaci šľahajú, ty stoj vedľa neho a povedz zverom: Synovia vlčice, veční nositelia smrti, nešľahajte Životonosného Božieho Baránka, ktorý núka život vášmu kráľovstvu smrti.

Choď za ním ulicou bolesti a pridržiavaj Jeho Kríž spolu so Simonom Kirenejským; a spolu s blaženou Veronikou utieraj Jeho tvár od prachu a krvi; a spolu s myronosicami plač a prines mu pohár studenej vody na Jeho vysušené ústa a ochlaď mu rozpálené čelo. Oddaj Mu celé svoje srdce a bozkaj Ho celým svojím srdcom v čase Jeho poníženia.

 

Veľký Pondelok

„A bratia žiarlili na Jozefa… a predali ho

za dvadsať strieborných Izmaelitom,

ktorí ho odviedli do Egypta“ (1Mjž  37. kap.)

V dnešných piesňach a poučeniach Pravoslávna cirkev poukazuje na krásneho Jozefa ako predobraz nášho Spasiteľa v Jeho utrpení. Jozef trpel kvôli závisti svojich bratov. Žiarliví bratia predali Jozefa obchodníkom za 20 strieborných. Ale podľa Božej prozreteľnosti sa stal Jozef v otroctve veľký a slávny. A ako taký počas rokov hladu nakŕmil svojich bratov a zachránil ich aj ich manželky a deti od smrti hladom. Takto on doslovne naplnil Christove slová: kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, aj keď tieto slová vtedy ešte neboli svetu povedané. On potom presťahoval svojich bratov, aj svojho otca do Egypta a cez to určil celý ďalší priebeh izraelskej histórie. Nie on, ale Boh. Lebo Hospodin ochraňuje spravodlivého od všetkých ťažkostí a oslavuje ho v každom čase.

Potomkovia tých istých bratov, ktorí chceli Jozefa zahubiť, pripravovali záhubu aj Božieho Syna. Závisť praotcov voči lepšiemu od seba sa preniesla aj na prapotomkov. Jeden z nich predal svojho učiteľa za 30 strieborných. A všetci spolu ho predali pohanom na odsúdenie rovnako tak, ako ich praotcovia predali pohanom mladého Jozefa. Podobnosť popri odlišnosti v zámere je naozaj veľká. Kvôli tejto podobnosti dnes Cirkev spomína Jozefov osud. Aby všetkým nám ukázal, aká dlhotrvácna je otrava závisti. Ako sa táto otrava prenášala z otca na synov počas sto pokolení, od Jozefa do Hospodina Christa.