31. júl/13. august 2020

Juliánsky kalendár

Предпразденство Происхождения честн. Креста. Св. прав. Евдокима Каппадокіянина.

2Кор (167) 1, 1-7. Мф (88) 21, 43-46.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Preobraženija. Prenesenije moščej prep. Maksima Ispovidnika. Sv. Tichona Voronežskaho.

2Коr (167) 1, 1-7. Мt (88) 21, 43-46.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Eudokim. Narodil sa zbožným rodičom Vasilijovi a Eudokii v Kapadókii. V časoch cisára Teofila (829 – 842) bol Eudokim mladým dôstojníkom v armáde. No aj ako vojak vynaložil všetku námahu, aby žil podľa Evanjeliových prikázaní. Zachovával si nepoškvrnenú čistotu a stránil sa rozhovorov s akoukoľvek ženou, s výnimkou svojej matky. Bol milosrdný voči biednym, dôkladný v čítaní posvätných kníh a ešte dôkladnejší v modlitbách k Bohu. Vyhýbal sa márnivej zábave a prázdnym rečiam. „Uprostred zhonu a ľudskej márnosti bol ako ľalia medzi tŕním a ako zlato uprostred ohňa.“ Kvôli jeho neobyčajným cnostiam ho cisár vymenoval za kapadóckeho vojvodcu. V tomto vysokom postavení sa Eudokim snažil byť spravodlivý pred Bohom aj pred ľuďmi. Avšak z Božej vôle zomrel skoro, v 33. roku svojho života. Jeho ostatky sa ukázali byť uzdravujúcimi. Jeden pomätený človek sa dotkol jeho hrobu a vyzdravel; rovnako aj jedno ochrnuté dieťa vstalo a vyzdravelo. Po 18 mesiacoch jeho matka otvorila truhlu a našla tam jeho telo ako živé, bez akýchkoľvek znakov rozkladu. Zároveň sa z tela svätca šírila nádherná vôňa. Jeho ostatky boli neskôr prenesené do Carihradu a pochované v novom chráme Sv. Bohorodičky, ktorý postavili rodičia tohto spravodlivého Eudokima.