31. august/13. september 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 14-я. Гласъ 5. Положеніе честного пояса Пресвятыя Богородицы. Свмч. Кипріана, ​еп. Карѳагенскаго.
Св. Геннадія, ​патр​. Константинопольскаго.
Утр. ев. 3 Мк (71) 16, 9-20.

2Кор (170) 1, 21 – 2, 4. Мф (89) 22, 1-14.

Novojuliánsky kalendár

14. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI – PRED VOZDVIŽENIJEM. Hlas 5. Predprazdenstvo Vozdviženija. Pamjať obnovlenija chrama Voskresenija v Jerusalimi. Svmč. Kornilija sotnika.

Utr. Ev. 3 Мk (71) 16, 9-20.

Gal (215) 6, 11-18. Jn (9) 3, 13-17. 2Коr (170) 1, 21 – 2, 4. Мt (89) 22, 1-14.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sviatok opasku Sv. Bohorodičky. Po svojom zosnutí dala Presvätá Bohorodička svoj opasok apoštolovi Tomášovi. Tento opasok bol neskôr prenesený do Carihradu a ochraňovaný v zapečatenej truhle v Bohorodičnom chráme vo Vlacherne, zadužbine kráľovnej Pulcherie. Tá truhla sa nikdy neotvárala až do čias cisára Leva Múdreho (886 – 912). Levova manželka, cisárovná Zoja, duševne ochorela a podľa nejakého tajomného videnia si zaželala, aby na ňu položili opasok sv. Bohorodičky. Cisár uprosil patriarchu, takže truhlu otvorili, opasok vyniesli a položili na chorú cisárovnú. Tá sa okamžite uzdravila. Na pamiatka tohto zázraku bol ustanovený tento sviatok. Jedna časť opasku sa nachádza v Gruzínsku v Zugdide. Konkrétne: dcéra cisára Romana sa za jeho pomoci uzdravila a neskôr, keď ju otec vydal za kráľa Abuchaza Gruzínskeho, zobrala jednu časť tohto opasku so sebou. Na príkaz ruského cára Alexandra I. bol postavený osobitný chrám v Mingreliji v Zugdide, kde sa ochraňuje táto časť divotvorného odevu sv. Bohomatky.