30. október/12. november 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Зиновія, еп. Егейского и Зиновіи, сестры его. Ап. Тертія​, Іуста и Артемы. Св. Стефана, короля Сербскaго.
1Сол (265) 2, 9-14. Лк (57) 11, 14-23.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Ioanna Milostivaho, patr. Aleksandrijskaho. Prep. Nila Postnika.
1Sol (265) 2, 9-14. Lk (57) 11, 14-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmč. Zinovij a jeho sestra Zinovia. Pochádzali z mesta Egej v Cilicii. Po rodičoch zdedili pravú vieru a veľké materiálne bohatstvo. Horliac za vieru, s veľkou láskou rozdali chudobným svoje bohatstvo. A pretože mali milostivé ruky, aj ich Božia ruka ochraňovala od akejkoľvek ľudskej alebo démonskej zlomyseľnosti. Zinovijove milosrdné ruky, ktoré obdarovávali chudobných, boli od Boha obdarené darom divotvorstva, takže Zinovij uzdravoval chorých od každej bolesti iba dotykom rúk. Bol ustanovený za egejského episkopa. V čase prenasledovania ho sudca Lisij zajal a povedal mu: „Dávam ti na výber – život alebo smrť; život, ak sa pokloníš bohom; smrť, ak sa nepokloníš.“ Svätý Zinovij odpovedal: „Život bez Christa, nie je život, ale smrť; a smrť za Christa nie je smrť, ale život.“ Keď bol Zinovij podrobený strašným mučeniam, prišla za sudcom mučeníkova sestra a povedala mu: „Tento kalich utrpenia chcem aj ja vypiť a korunovať sa tým istým vencom.“ Po mukách v ohni a vriacej smole boli obaja sťatí mečom okolo roku 285. A takto sa tento brat a sestra presídlili do nesmrteľného kráľovstva Christa Kráľa.