30. júl/12. august 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Силы, Силуана, Крискента​ и ​Епенета​. Мч. Іоанна воина.

1Кор (165) 16, 4-12. Мф (86) 21, 28-32.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Fotija i Anikity.
1Kor (165) 16, 4-12. Мt (86) 21, 28-32.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli Silas, Siluán, Kriskent, Epenet a Andronik. Všetci patrili k Sedemdesiatim apoštolom. Sv. Silas bol poslaný z Jeruzalemu do Antiochie s Pavlom a Barnabášom, aby tam riešili spor medzi vernými ohľadne obriezky, konkrétne, že pohanom netreba robiť obriezku, keď prechádzajú na kresťanstvo (Sk 15, 22). Potom Silas putoval s Pavlom po Ázii a Macedónii a bol ustanovený za episkopa v Korinte, kde pokojne zosnul. Siluán pomáhal obom vrchným apoštolom (1Pet 5, 12; 2Kor 1, 19). Ako episkop v Solúne sa mnoho namáhal, mnoho strádal, pokiaľ pozemský život nevymenil za nebeský. Kriskent bol spolupracovníkom ap. Pavla (2Tim 4, 10), potom episkopom v Galátii a misionár v Gálii, kde mučenícky zomrel za Christa v časoch Trajana. Svätý Epenet, spomenutý apoštolom Pavlom (Rim 16, 5), bol episkopom v Kartágu. Andronik (Rim 16, 7), episkop Panónie sa spomína osobitne 17. mája.