30. január/12. február 2020

Juliánsky kalendár

СОБОРЪ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ – ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО, ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА И ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.
Свмч. Ипполита, папы Римскaго.

Утр. ев. Ин (36) 10, 9-16. Евр (334) 13, 7-16. Мф (11) 5, 14-19.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Meletija, archijep. Antiochijskaho. Sv. Aleksija Moskovskaho. Ikоny Bоžija Мatere Iverskija.
2Pt (68) 3, 1-18. Mk (61) 13, 24-31.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Traja hierarchovia. Svätitelia: Vasilij Veľký, Grigorij Bohoslov a Ján Zlatoústy majú každý svoj osobitný deň sviatkovania v mesiaci január, a to: Vasilij 1. jan., Grigorij 25. jan., Zlatoústy 27. jan. A tento spoločný sviatok bol ustanovený v 11. storočí za čias cisára Alexeja Komnena. Raz odkiaľsi v národe vzišiel spor, kto je z tejto trojice najväčší? Jedni vyzdvihovali Vasilija, kvôli jeho čistote a chrabrosti; druhí vyzdvihovali Grigorija, kvôli jeho nedosiahnuteľnej hĺbke a výške mysle v teológii; tretí vyzdvihovali Zlatoústeho, kvôli jeho ohromnej kráse reči a jasnosti vo vysvetľovaní viery. A tak sa jedni nazvali Vasilianmi, druhí Grigorianmi a tretí Joanitmi. No podľa Božej prozreteľnosti bol tento spor vyriešený na osoh Cirkvi a na ešte väčšiu slávu trojice svätiteľov. Euchaitský episkop Ján (14. júna) mal vo sne jednu víziu. Konkrétne: najprv sa mu zjavil každý z týchto troch svätiteľov osobitne vo veľkej sláve a nevýslovnej kráse, a potom všetci traja spolu. Vtedy mu povedali: „Ako vidíš, my sme jedno u Boha a nič v nás nie je protichodné…, a ani medzi nami niet prvého ani druhého.“ Svätitelia poradili episkopovi Jánovi, aby im napísal spoločnú službu, a aby sa im stanovil jeden spoločný deň sviatkovania. Vďaka tomuto čudesnému videniu sa spor vyriešil tak, že bol stanovený 30. január ako spoločný sviatok pre týchto troch hierarchov. Tento sviatok považuje grécky národ nielen za cirkevný, ale aj za svoj najväčší národný a školský sviatok.